En herre vid namn Joel Dahlberg har skrivit en bok med namnet “Pensionsbluffen”. Boken har getts stor uppmärksamhet i både Svenska Dagbladet och Aftonbladet eftersom Dahlberg arbetar vid sajten E24, som är något av en gemensam ekonomisida på nätet för de två tidningarna.
Rubrikerna har varit braskande om hur politikerna lurat väljarna och i Aftonbladet har två äldre damer framträtt och beklagat sig över hur mycket sämre de fick det med det nya pensionssystemet.

Haken är att det hela är en bluff. Dahlbergs bok och de klagande damerna. Tittar man på vad som verkligen hänt har pensionerna blivit högre med det nya pensionssystemet än med det gamla. Det gäller gäller framförallt för damer i 75-årsåldern som varit med från början 2002.

Inget säger att det ska bli så för all framtid. Men hittills är resultatet detta och vad de braskande rubrikerna egentligen handlar om är att pensionsförändringarna släpar efter och att tidningarna inte ens orkar ta med det sista året då eftersläpningen gäller ökningar istället för minskningar. Under den ekonomiska krisen 2008 och 2009 fick pensionärerna påökt med 2,8 respektive 4,5 procent. Trots att sysselsättningen gick ner och löntagarkollektivet fick sänkt lönesumma. Det tas igen med sänkningar både 2010 och 2011. Eftersläpningen är cirka två år. Det var första gången någonsin det blev sänkningar av pensionerna, men faktum är att det under 2010 hade blivit sänkning också med det gamla systemet. Under åtta av det nya systemets elva år blev däremot höjningen större än enligt det gamla systemet. Ett år (2004) blev resultatet detsamma. Under 2010 blev sänkningen större med det nya systemet jämfört med det gamla. Under 2011 blev det sänkning med det nya och höjning med det gamla. Under 2012 var det tillbaka till det gamla vanliga. Större höjning med det nya än med det gamla.

Ser man tillbaka till det nya systemets början 2001 har det nya sättet att räkna gett mer utbetalningar av pensioner än det gamla systemet. För åren 2011 och 2012 blir det dock lägre utbetalningar. Hur det blir framöver beror helt på den framtida inkomstutvecklingen för de som arbetar. Men åtta av hittills elva år har den varit större med det nya än med det gamla systemet.