Opinionsinstituten laddar upp inför valet. En ny omgång undersökningar (juli-undersökningar) är på gång att publiceras. Och fler lär det bli. Ibland med märkbart olika resultat opinionsinstituten emellan.
Vad ska vi ta till oss? Vilka ska vi tro på? Och vilka ska vi misstro?

Låt oss först slå fast att vi ska misstro de undersökningar som görs i juli! Sifo avstår helt och hållet från att göra undersökningar i juli, eftersom de vet att det är svårt att få tag på folk. Hur man än försöker kompensera för bortfallet blir det fel. En av de publicerade undersökningarna ger också ganska tydliga besked om vad som händer i juli – på grund av folks benägenhet att resa bort. Tre partier med lägre medelinkomst (och därmed färre semesterresor och sommarhus än snittet) vinner andelar: Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna. Däremot tappar partierna med högre snittinkomst (Moderaterna och Miljöpartiet). För Centerpartiet är det möjligen fråga om ett riktigt tapp, eftersom partiet tappat trots att centerpartister generellt tillhör låginkomsttagarna. Men för de övriga partierna är det inte rimligt att alls bry sig om uppgång eller nedgång i juli. Vänta tills augustisiffrorna kommer!

Låt oss sedan gå vidare till att se på skillnader i undersökningsmetodik:
-De flesta instituten använder sig av telefonundersökningar. Men när alltfler människor säger upp sina fasta abonnemang och enbart har mobiltelefon blir det lätt en snedvridning i urvalet. En del har försökt ta in mobiltelefoner i urvalet, men då är det stora skillnader på vilka grupper som det går att få tag på – och hur många abonnemang folk har. En del institut gör också mätningar via internet-undersökningar.
-En del institut justerar för hur folk röstat i förra valet. Socialdemokraterna fick i valet 2006 35 procent av rösterna. Om opinionsundersökningen visar att bara 30 procent säger att de röstat med socialdemokraterna förra gången räknas resultatet för socialdemokraterna upp med en faktor 35/30. Och motsvarande nedräkning om ett parti fått högre andel än den verkliga i opinionsundersökningen. Haken är att alltfler glömmer hur de röstade i förra valet. Ju längre tiden går, desto fler kommer ihåg fel och ju mer felaktig blir den justering som en del av opinionsinstituten gör.
-Olika stora urval. Instituten gör olika stora urval och då kan man tro att det institut som har störst urval (SCB) skulle vara bäst. men så är det inte alls. SCBs stora urval gör det möjligt att titta på olika delar av landet, olika socioekonomiska grupper etc. Men tusen personer i urvalet, som de flesta instituten har, är statistiskt ett full tillräckligt urval.

Hur blev resultatet 2006? Och vad visade de sista opinionsundersökningarna innan valet?

  Val Sifo Synnovate Skop Ruab Demoskop SCB
M 26,3 25,0 28,8 23,9 28,5 28,3 25,9
C 7,9 7,0 7,0 6,6 5,8 5,4 6,2
FP 7,5 9,2 7,0 10,3 9,8 8,8 10,9
KD 6,6 7,4 8,0 7,5 4,8 7,9 5,8
S 35,0 34,8 33,6 36,1 35,5 33,3 37,5
V 5,9 5,8 6,0 5,1 5,7 5,9 5,8
MP 5,2 5,3 4,3 6,4 5,6 5,7 4,7
SD 2,9 2,5 2,2
Övr* 5,7 4,3 4,6 3,3

*Inklusive SD, i övrigt främst Piratpartiet och Feministiskt Initiativ som fick 0,6 respektive 0,7 procentenheter i valet. SPI och Junilistan fick 0,5 procentenheter var.

I år kommer inga undersökningar från Ruab, men däremot från United Minds och Novus. I jämförelsen ovan bör noteras att SCBs sista undersökning gjordes i juni 2006, medan samtliga övriga hade undersökningar från september.