För första gången har Stefan Löfven öppnat munnen och hållit ett tal. Det var på 1 maj i Göteborg som han kom med (S) stora utspel. Inrättandet av ett “innovationspolitiskt råd” med statsministern som ordförande. Mer än så blev det inte. I november förra året inrättade regeringen “Framtidskommissionen” med statsministern som ordförande. Tankarna förefaller snarlika.

Idag, den 2 maj, presenterades socialdemokraternas ekonomiska politik av Magdalena Andersson. En ansvarsfull finanspolitik var huvudnumret. Vi känner igen anslaget. I övrigt handlade det om arbetslösheten. Precis den fråga som Reinfeldt vann valet på 2006. För att socialdemokraterna misslyckats. Nu spelar S ut samma kort som M gjorde då. I tron att väljarna har glömt att Socialdemokraterna misslyckats. Troligen har de rätt i att väljarna glömt.
Låt oss slå fast att det inte är politiker utan företagare som skapar jobb. Fredrik Reinfeldt har mot detta hävdat att företagarnas organisationer är ett särintresse. Samtidigt som han slår fast att det inte är tal om att ändra destruktiva inslag i arbetsrätten. M slår vakt om “den svenska modellen” – sådan som den utformats av Socialdemokraterna under decennier. S själva är däremot öppna för att lyssna på företagen. Men vi ska komma ihåg att det är vad de säger. I skarpt läge har de aldrig lyssnat förr.

Moderaterna driver gammal sossepolitik, som Socialdemokraterna själva har lämnat, åtminstone retoriskt.

Men tittar man bakom kulisserna är det samma bockfot som tittar fram från Socialdemokraterna. Socialdemokraterna säger sig vilja satsa på åtgärder mot ungdomsarbetslösheten, men på förslagslistan finns höjda arbetsgivaravgifter för ungdomar och dubblad moms inom en ungdomsbransch som restaurang-näringen. Istället ska en bråkdel av de belopp som ligger i föreslagna skattehöjningar betalas ut som bidrag till dem som anställer ungdomarna. Resonemanget håller inte.

Men enligt vår mening håller inte Alliansens linje särskilt mycket bättre. Det finns utrymme för frihetliga lösningar inom politiken, lösningar som lämnar utrymme för fritt skapande och som inte bygger på bidrag.