EU diskuterar en utvidgning.

Det finns större anledning att diskutera EUs försök att utvidga sitt verksamhetsområde, inte det geografiska området. Det finns all anledning att säga nej till fler uppgifter för EU och istället slå vakt om subsidiaritetsprincipen.

Men hur är det då med den geografiska utvidgningen av EU? Det är helt klart så att en geografisk utvidgning av EU skulle ha positiva effekter för en del länder. Inte minst för de som är utsatta för hårda ryska påtryckningar (eller i ett fall anfallskrig): Ukraina, Moldavien och Georgien. Där skulle ett EU-medlemskap spela en positiv roll. Samma gäller flera länder i västra Balkan som Kossova, Montenegro, Nordmakedonien och Albanien. Alla har någon form av diskussion om ett EU-medlemskap. Så gäller även Serbien, som dock har alltför nära förbindelser med Ryssland för att ett EU-medlemskap ska vara smakligt. Turkiet har 90 miljoner invånare som nästan alla är muslimer. Även om Turkiet är ett kandidatland är det dags att säga ifrån. Så många muslimer passar inte i EU. Inte heller Bosnien-Hercegovina har i EU att göra på grund av sin muslimska befolkningsmajoritet. Islam är oförenligt med de grundläggande europeiska värdena. Och de finns det anledning att slå vakt om, samtidigt som det finns anledning att se att EU håller sig på mattan vad gäller ambitionerna att driva en federalistisk politik. Låt inte EU bli en överstat utan ett forum för samarbete.

Bild: EU-höglvarteret Berlaymont i Bryssel.