Regeringen har lagt fram ett förslag om att ändra grundlagen för att komma åt företaget Lexbase. Samtidigt passar man på att indela medborgarna i två kategorier. De med fulla medborgerliga rättigheter och alla andra.

Bakgrunden är följande. Sedan ett tjugotal år tillbaka finns det några företag som samlar in data från alla landets domstolar och myndigheter och gör dem sökbara på nätet. För länge sedan fanns det “stringers”, personer som besökte utvalda myndigheter varje dag och läste diarierna. Om det fanns något som berörde Jönköping kontaktade personen Jönköpings-Posten och fick några hundralappar för besväret. Med hundra tidningar runt om i landet och hundratals myndigheter i Stockholm gick det bra att försörja sig på detta.

Idag har dessa “stringers” ersatts av specialiserade företag som bygger upp databaser över myndighetsbeslut och domar. Contra har behandlat företeelsen i en artikel i nummer 2 2014 (artikeln finns på nätet http://www.contra.nu/data/tidningen/Contra142.pdf). Särskild uppmärksamhet ägnades åt att ett av företagen var nära kopplat till vänsterextremistiska våldsbrottslingar. De här företagen säljer sina uppgifter till pressen och enbart till pressen.

Ett annat företag, Lexbase, lanserade häromåret motsvarande tjänster tillgängliga för allmänheten. Hela tjänsten bygger på Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen. Offentliga handlingar är just offentliga. Det är dock svårt att veta var i det gigantiska myndighets-Sverige man ska söka uppgifter. Lexbase hjälper till och tar betalt för tjänsten att hitta rätt. Har den nye grannen som vill bygga till ett lik i garderoben som gör att du inte vill godkänna hans planer? Enda sättet att få veta det är att kolla upp med Lexbase. Det kan handla om en miljödom i en helt annan del av landet för tio år sedan… Din bekanting som vill låna pengar, är han att lita på, eller har han kanske dömts för bedrägeri tidigare?

Överheten bestämde sig snabbt för att det inte var passande att medborgarna också i praktiken kunde använda sig av de friheter som finns i våra grundlagar. Men grundlagarna gjorde det möjligt för Lexbase att bedriva sin verksamhet. Därför har man tagit fram ett grundlagsförslag som syftar till att omöjliggöra den. Samtidigt passar man på att dela in medborgarna i två kategorier, de som har fulla medborgerliga rättigheter och de som inte har det. De flesta har det inte.

Som vanligt när det gäller grundlagsförslag smygs det undan och diskuteras bara i en snäv krets. Så kort innan valet blommar diskussionen upp, när de flesta vägar att nå en ändring är låsta. Nu tycks det som om Konstitutionsutskottet är berett att tillstyrka lagstiftningen och därmed kan ett riksdagsbeslut fattas innan höstens nyval. Detta trots att det inom flertalet partier finns skarpa kritiker och att flertalet remissinstanser varit mycket kritiska. Märkligt nog verkar Sverigedemokraterna vara det enda parti som i sin helhet ställer upp mot förslaget i Riksdagen. Men vid närmare eftertanke kanske det inte är så konstigt. Partiet har tidigare återkommande utsatts för artiklar om brottslighet bland partiets förtroendevalda och kandidater. Genom Lexbase har det varit möjligt att göra jämförelser med andra partier och skandalartiklarna om brottslingarna bland Sverigedemokraterna förses numer för det mesta med motsvarande uppgifter om andra partier. Det visar sig att det finns brottsdömda i ungefär samma utsträckning inom alla partier. Innan Lexbase dök upp på marknaden handlade artiklarna bara om sverigedemokrater.

Foto på Högsta Domstolen: Tage Olsin