Nordkorea är skyldig resten av världen miljarder dollar för varor som köpts ofta för länge sedan. Sverige har till exempel miljardfordringar på Nordkorea för de stora leveranser av gruvutrustning och fordon som skedde under Olof Palmes tid. De företag som levererade utrustningen (Atlas Copco, Volvo med flera) fick betalt av den statliga Exportkreditnämnden, sedan nordkoreanerna själva inte betalt. Men Exportkreditnämnden tog därmed över fordringarna, som ännu inte reglerats. Betalning av gamla fordringar har i praktiken varit den enda fråga som avhandlats mellan Sverige och Nordkorea de senaste 15–20 åren.

Än värre skulder har Nordkorea till Ryssland. Och under den koreanske ”käre ledarens” Kim Jong-il besök i Moskva i början av augusti överenskoms en avbetalningsplan, som innebar att Nordkorea sänder ytterligare slavarbetare till Sibirien. Om skulderna till Sverige uppgår till 1–2 miljarder kronor så är skulderna till Ryssland nära 60 miljarder! Ända sedan 1960-talet har Nordkorea avbetalat på skulden genom att skicka skogsarbetare till Sibirien. Det påstås (av Amnesty och andra) att det i skogsarbetarlägren för nordkoreanska arbetare i Sibirien förekommer tortyr och även i övrigt undermåliga förhållanden. Nittio procent av Nordkoreas avbetalningar på skulden till Ryssland sker genom att landet skickar gratis arbetskraft till Sibirien, och det systemet avses fortgå i trettio år framöver.

Den nordkoreanska säkerhetstjänsten har fria händer i de nordkoreanska skogsarbetarlägren nordväst om Chabarovsk i Sibirien, som haft upp till 30.000 arbetare – men idag uppskattas antalet vara nere vid 4.000. Många har lockats dit med falska löften om god betalning, andra har sett en möjlighet att komma undan svälten i Nordkorea, kanske till och med en möjlighet att fly till Sydkorea. Men få har lyckats. Tvärtom har många avrättats när de försökt fly, eller när de återlämnats till Nordkorea av de ryska myndigheterna. Löftena om god betalning har frusit inne och intäkterna har delats mellan de ryska och nordkoreanska myndigheterna.