Det är viktigt att Sverige blir medlem i NATO. Men strävan efter medlemskap får inte gå så långt att Sverige låter sina inhemska lagar påverkas av utländska påtryckningar. svensk yttrandefrihet får inte påverkas vad en diktator i Turkiet kräver.

I Sverige gäller svenska lagar och svenska grundlagar. De kan inte och får inte tänjas för att tillgodose utländska intressen.

Flertalet svenskar är bestämda motståndare till islam och islam är den av svenskarna i särklass minst uppskattade ”främmande” religionen. Låt det förbli så och låt oss fortsätta att tycka illa och protestera mot Koranen, en skrift som är helt främmande för svenska värderingar. Tala om för president Erdogan att Sverige inte ger efter och att svenska lagar gäller i Sverige.

Tala också om för dem som kommer till Sverige från främmande länder hur vi ser på islam i Sverige. Då skulle säkert färre muslimska trosbekännare välja att flytta till Sverige.

Bild: Istanbul. Foto: C G Holm.