En som principfast slagit vakt om yttrandefriheten på nätet är Jan Axelsson och hans hemsida Flashback. Där kan man hitta information om det mesta som är kontroversiellt. Bland citaten från Contra hittar man till exempel anarkister, narkotikaliberaler, militanta veganer, nationalsocialister, antifascistisk aktion, porrliberaler, hembrännare och mycket annat. Axelssons budskap är att informationen ska vara fri. Det kanske inte är att förvåna att en sådan liberal politik inte passar i den svenska nationalsocialismens centralort, Karlskrona. Kommunalrådet Björn Fries har där långt utanför kommunallagens gränser, drivit en kampanj för censur och inskränkningar i yttrandefriheten. Faktiskt inte olik den som drevs av andra socialister bara några tiotal mil söder om Karlskrona på 1930-talet.

Fries har ihärdigt kämpat för att genom olika ekonomiska påtryckningar ”skära av linan” till Jan Axelssons webbhotell. Tyvärr lyckades han, åtminstone tillfälligt, i oktober förra året. Fries hotade med ofördelaktig publicitet för alla som hade att göra med Axelssons leverantörer och han medverkade till att stora kunder hotade att lämna Axelssons leverantör av internetkapacitet. Det gällde även verksamheter som inte hade det minsta med Karlskrona kommun att skaffa och var alltså, så länge åtgärderna vidtogs av kommunen uppenbara brott mot kommunallagen. Att döma av de handlingar som Jan Axelsson efter flera månaders arbete och processande fått fram av Karlskrona kommun har det faktiskt varit kommunen som genomfört aktiviteterna. Visserligen hävdar kommunjuristen Lennarth Eriksson i Blekinge Läns Tidning att det varit fråga om hans ”fritidsaktiviteter” som privatperson. Hur fritidsaktiviteterna resulterat i minst 336 sidor med kommunala handlingar har han hittills inte förklarat. Fortsättning lär följa. Till att börja en JO-anmälan, sedan möjligen en civilprocess mot Karlskrona kommun för att den motverkat ett privatägt företag i Stockholm, utan verksamhet i Karlskrona.

Det mest anmärkningsvärda i Fries-härvan är att han lyckats skapa en kartell som vägrat Axelsson leverans av internetkapacitet. De leverantörer av internetkapacitet som finns i Sverige är ett trettiotal. Men de allra flesta är beroende av ett fåtal större leverantörer. I en avslöjande dokumentation visar FNA ­ Axelssons nyhetsbrev ­ hur olika leverantörer utsatts för påtryckningar och hur branschorganisationen Svenska Operatörers Forum gemensamt stoppat Axelssons tillgång till nätet. Efter sex månaders uppehåll meddelar dock Flashback att man under våren ska komma tillbaka till nätet (gissningsvis från utlandet). När detta skrivs har det dock inte materialiserats (se vidare http://www.fna.se och http://www.janaxelsson.org). Under de gångna sex månaderna har yttrandefrihetens motståndare, med kommunalrådet Björn Fries i spetsen, stoppat en av de få oberoende informationskanalerna i Sverige. Inte genom åtgärder i laga ordning, för lagen är entydig, Axelsson har grundlagen på sin sida. Ingen rättslig instans har ingripit mot Jan Axelssons webbhotell, som väl därmed får anses uppfylla kraven i svensk lag. Men genom myndigheters framtvingade ekonomiska påtryckningar på leverantörer till Axelsson har Fries uppnått samma effekt som yttrandefrihetslagstiftningen är uppbyggd för att förhindra.