För några år sedan pågick kampanjen mot kärnkraft. Miljöpartiet bytte ut styrelseledamöter i Vattenfall för att få en negativ inställning till kärnkraften. Skatterna ändrades så att det blev olönsamt med kärnkraftsproduktion. Istället skulle landet försörjas med vindkraft, en energiform som bara kan utvinnas när det blåser. Sex av landets tolv kärnkraftverk lades ned och vi kan idag notera hur elpriserna i hög grad påverka av tillfälliga tekniska problem hos de kärnkraftverk som finns kvar.

Nu talar man alltmer om behovet av fossilfri energiproduktion och kärnkraften har återigen blivit intressant. Men fortfarande är det förbjudet att utvinna uran, som det finns gott av i vårt land. Miljöaktivister försöker också hindra utvinning av sällsynta jordartsmetaller, som är något som behövs ibland annat i vindkraftverk. Istället för att utvinna de naturresurser som finns i vårt land vill miljöaktivisterna göra oss beroende av Kina och andra diktaturer. Kina dominerar handeln med sällsynta jordartsmetaller idag.

Det uppskattas behövas tio nya kärnkraftverk i landet för att få ordning på vår energisituation. Miljöpartiet gör sitt bästa för att Sverige ska låsas fast i forna tiders energibrist.

Sverige behöver ta bättre vara på sina naturresurser. Sverige behöver utvinna uran och sällsynta jordartsmetaller. Sverige behöver mer fossilfri energiproduktion, det vill säga kärnkraft. Allt detta bör kunna uppnås om Miljöpartiet försvinner som politisk kraft. Det är Miljöpartiet som fört ner Socialdemokraterna i träsket. Det förefaller uppenbart att Socialdemokraterna aldrig hade genomfört många av den förra mandatperiodens dumheter om de inte varit politiskt beroende av stöd från Miljöpartiet.

Bild: Det tidigare dagbrottet för uran vid Billingen nära Skövde är idag en vattenfylld badsjö. Foto: Nasko/Wikimedia Commons.