Den folkpartistiske riksdagdsledamoten Carl B. Hamilton har tagit upp ett bisarrt inslag i den svenska skatteutplundringen. Och särskilt noterat att finansminister Pär Nuder tycker att förhållandena är rätt och rimliga.
Carl B Hamilton berättar att finansminister Pär Nuder nyligen i en skattedebatt i riksdagen sa att det är “ändamålsenligt” med skatteregler som erfarenhetsmässigt gör att mångsysslande småföretagare kan förmånsbeskattas därför att de går med förlust!

Hamilton berättade om Sune på Möja i Stockholms skärgård. Som de flesta skärgårdsbor bedriver han blandad verksamhet i ett eget företag. En av verksamheterna är stuguthyrning. Familjen bor i ett hus själva, men disponerar fyra hus för uthyrning (på en annan ö). Han bor aldrig själv där. Sommaren har 15 veckor enligt Skatteverkets regelverk. Om Sune misslyckas med att hyra ut någon av sina fyra stugor dessa 15 veckor, förmånsbeskattas han för sitt misslyckande. Sune anses nämligen för egen eller annans del ha kunnat utnyttja stugorna dessa veckor, och för denna oönskade “dispositionsrätt” förmånsbeskattas han. Alltså: när Sune tappar hyresintäkter beskattas han för inkomster han kunde ha haft om han lyckats bättre i sin affärsverksamhet.

Finansminister tyckte i debatten med Hamilton att detta förhållande var helt rimligt: “denna ordning är enligt min mening ändamålsenlig. Jag avser därför inte att vidta några åtgärder för att ändra bestämmelserna.” (riksdagsprotokollet den 13 mars 2006).

Sune har i sin turistbolagsrörelse också tre båtar som används för taxikörningar, charter, transport av eventgäster, med mera. Båtarna går inte att hyra ut eftersom det krävs speciellt tillstånd för att köra dem. Familjen använder andra båtar för hushållet och den egna fritiden. För den tid som Sune inte kan köra båtarna i rörelsen gäller i princip samma sak som för fritidshusen.