Den 22 juni skrev Jan Myrdal på Aftonbladets kultursidor (Är det månne för att värna om yttrandefriheten som landets största dagstidning upplåter sina spalter åt honom?) varför han anser att massakern på den himmelska fridens torg 4 juni 1989 var berättigad. Myrdal skriver:

-Frågan kan inte ställas om det var moraliskt eller omoraliskt att spilla blod på Himmelska fridens torg sommaren 1989 utan om det var nödvändigt eller ej för att förhindra ett Bosnien i milliardomfång och ett möjligt Stillahavskrig. Var det, som jag nu anser, nödvändigt då var det rätt och moraliskt. Var det inte nödvändigt, då var det fel och brottsligt.

I tidskriften Folket i bild kulturfront nu 4 1997 är han inne på samma linje. ” Kinas stabilitet var hotad” (känns uttrycket igen?) av en USA-inspirerad kampanj som hade som mål att splittra Kina. Ja, Myrdal går så långt att han hävdar att “Kinas existens var hotad”

Att studenter som kräver demokrati och mänskliga rättigheter skulle kunna hota jättelandet Kinas existens är väl lite väl magstarkt, möjligen hotades Kommunistregeringens existens, och det är väl där skon klämmer på Myrdal.

Forskningsresultat från Rudolph R Rummel visar, som Per Ahlmark redogör för i sin omdebatterade bok “Det öppna såret”, att demokratier aldrig gått i krig mot varandra. Om det är något som hotar freden i Asien så är det den kinesiska regeringen och dess förakt för demokrati och frihet, samt dess medlöpare i väst med Jan Myrdal och Gun Kessle i spetsen

Nu är ju Jan Myrdal rätt ensam om att fortfarande försvara den kinesiska regimen, annat är det med Kuba, det landets diktator har som bekant sympatisörer långt upp i den svenska statsledningen. Amnesty beskriver i sin årsrapport för 1996 omfattande förtryck i båda dessa länder. På Kuba döms politiska motståndare till Castro-regimen till långvariga fängelsestraff utan riktiga rättegångar. Vid en kollektiv rättegång(!) i Havanna mot 33 demonstranter utsågs t.ex. försvarsadvokater först vid rättegångens början. I fängelserna och arbetslägren rapporteras om misshandel. En person, Juvencio Padrón Duenas, dömdes till döden för mord, men Amnesty misstänker att politiska motiv låg bakom domen.

Att försöka högtidlighålla minnet över de 40-tal människor som dog då en bogserbåt på väg från Kuba till Florida sjönk eller att sprida bibelcitat kan leda till fängelsestraff. Nästan alla ledarna för föreningen för förbjudna politiska grupper, Concilio cubano, är numer fängslade.

Medlöpares roll för att legitimera politiskt förtryck har debatterats flitigt, och även om Jan Myrdal förhoppningsvis är för ensam för att göra någon skada i Kina, har den svenska socialdemokratins fjäsk för Castro utan tvekan försvårat demokraternas arbete på Kuba.