Contra är en varm anhängare av tryckfriheten. Och självklart måste tidningarna ägna sig åt seriöst efterforskningsarbete för att avslöja det som händer. Ibland går det ut över den personliga integriteten för skojare och bedragare, politiker, fackföreningsledare, företagsledare och artister… Det ska det göra.

Men ibland frågar man sig om det är journalister eller hyenor som är i farten för att samla material till braskande rubriker.

För en dryg månad sedan mördades 13-åriga Josefine Boo i Höganäs (det visade sig senare att mördaren var en 15-årig bekant till Josefine). Kvällstidningarna firade orgier i “säljande” rubriker om ett oskyldigt offer för vad som beskrevs som det meningslösa våldet.

En helikopter hyrdes in av Aftonbladet för att ta flybilder av Josefines väg, skolan, hemmet och skogen där hon hittades. Radioreportrar kastade sig över gråtande kamrater till Josefine när de kom ut ur kyrkan efter en minnesgudstjänst. Expressen/Kvällsposten skickade blommor till Josefines mamma med en lapp som frågade om hon ville prata med tidningen. Det ville hon inte.

Journalister sprang omkring i buskarna och försökte få grannar, vänner och skolkamrater att uttala sig. Fotografer sprang omkring i bostadsområden och vid skolan. Familjen hade drabbats av en svår tragedi. Som blev ännu svårare att bära på grund av tidningarnas agerande.

Demokrati och frihet kräver en oberoende press som inte stoppas av otillbörliga begränsningar. Men vi som ansvarskännande medborgare bör också agera på ett sätt som inte främjar rena hyenementaliteten när pressen skriver om sådant som inte har det minsta med pressfrihet och yttrandefrihet att göra. Det är Du som väljer vilka tidningar som säljer. Välj med ansvar!

*

Artikeln om målet mot Jerry Martinger i “Veckans Contra” för två veckor sedan har försetts med ett längre tillägg som innehåller ytterligare uppgifter. Klicka här!