Den som föds i Sverige får inte automatiskt svenskt medborgarskap. Medborgarskapet beror istället på vilket/vilka medborgarskap föräldrarna har. Den som inte har svenskt medborgarskap men har bott här i fem år kan normalt få medborgarskap. För den som är född i Sverige, inte begått något brott och inte genom föräldrarna sökt medborgarskap går det därför bra att få medborgarskap kort efter 18-årsdagen. Du behöver inte ens kunna göra dig förstådd på svenska för att få medborgarskap (Förhoppningsvis ska det bli ändring på just det framöver).

Genom åren har medborgarskapet devalverats. De flesta rättigheter och skyldigheter som i normala länder följer med medborgarskapet följer i Sverige istället med ett permanent uppehållstillstånd. Det finns egentligen bara två fördelar med ett medborgarskap: 1) du får rösta i riksdagsvalet (och europavalet) 2) du får ett svenskt pass. Ett svenskt pass har fördelar då du kan resa visumfritt till många länder där du skulle behöva ett visum om du hade ett annat lands pass (ett viktigt exempel är USA).

Enligt grundlagen (2 kap 7 § regeringsformen) kan ett svenskt medborgarskap inte återkallas. Inte heller ett falskt medborgarskap kan enligt prejudikat återkallas, det vill säga ett medborgarskap som erhållits på grund av lögner och falska dokument eller genom mutor till migrationstjänstemän kan behållas, även sedan det rätta förhållandet kommit fram.

Det är alltså inte möjligt att återkalla ett medborgarskap för en IS-krigare ens om lagen ändras, det måste till en grundlagsändring först. Och det gäller även om personen har ett annat lands medborgarskap eller har begått krigsbrott i IS. Det extremt starka skyddet för medborgarskapet var något som framförallt förespråkades av Liberalerna (Folkpartiet) när grundlagen antogs. Alla partier var sedan överens om att det skulle vara tillåtet att ha flera medborgarskap när lagen ändrades på den punkten 2001.

Däremot finns det inget krav att svenska medborgare i exempelvis Syrien eller Irak ska få hjälp att ta sig hem. Men tar de sig hem själva måste de släppas in i landet enligt den ovan nämnda paragrafen i grundlagen.

En del har förespråkat att IS-krigare ska hämtas tillbaka och ställas inför rätta för de gärningar de begått i kriget. Det är knappast en framgångsväg. Det skulle vara oerhört svårt att bevisa ett brott som begåtts under kriget. Offret är troligen dödat och uppeldat på okänd plats. Finns det vittnen är de omöjliga att spåra upp och att föra till Sverige för att vittna. Bara i två fall har i Sverige bosatta dömts för brott som de begått i kriget i Mellanöstern. I det första fallet handlade det om en person som lagt ut en film på nätet där han poserade med en död fiende. Straffet blev sex månaders fängelse! Det kunde inte bevisas att den dömde var den som dödat offret. Det andra fallet hade också en film som bevisning. Filmen visade att två personer skjutit sju regeringssoldater som tagits till fånga i Syrien. De dömda hade skjutit fångar på nära håll. Straffet blev livstids fängelse.

De allra flesta IS-skurkarna har inte lagt ut filmer som bevisar deras brott, så det kommer att vara mycket svårt att få dem fällda i svensk domstol.

Vi måste slå vakt om att vi har en rättsstat. Vi behöver däremot inte anstränga oss för att få hem några IS-soldater till Sverige. Men skulle de lyckas ta sig hem själva måste de släppas in i landet. Vi kan inte heller beröva någon medborgarskapet, även om vederbörande är medborgare i ett annat land, eftersom grundlagen nu är som den är. Men ändra gärna grundlagen så att det blir möjligt till en annan gång.

De som nu sitter i fångläger i Syrien sitter bra där de sitter.

Bild: Raqqa. Foto Mahmoud Bali, Voice of America