Innan diskussionen om Cho Seung-Huis vansinnesdåd på Virginia Tech i Blacksburg går över styr så kan det vara skäl att notera följande:

-Dagen efter massmorden i Virginia meddelas att det nu av Kriminalvården prövas om Sveriges motsvarighet till Cho, Mattias Flink, ska få ständig nattpermission.
-Flink hade för övrigt råkat ut för precis samma sak som Cho, hans flickvän hade gjort slut.
-Cho har visserligen bott åtskilliga år i USA, men han är inte en produkt av någon imaginär amerikansk våldskultur – som ju ofta sätts i kontrast till de “fridsamma” östasiaterna. Cho har bott länge i Sydkorea, de senaste åren visserligen i USA, men då tillsammans med sin sydkoreanska familj
-Campus var en vapenfri zon, hade bara någon enda varit beväpnad hade antalet dödsoffer aldrig blivit så många som nu blev fallet.
-Åtminstone det ena av Chos vapen var legala, men för den som vill ha tag på vapen är det inga problem i Sverige heller. Om Sara Svensson från Knutby kan skaffa fram ett vapen på några dagar lär det inte vara ett problem för någon här i landet heller.
-I Sverige finns över 2 miljoner registrerade vapen, i USA under 200 miljoner. I relation till folkmängden är det fler vapen i USA, men med tanke på att USAs folkmängd är cirka 40 gånger den svenska är siffrorna av jämförbar storlek. Vartill dock kommer att registrerade vapen ytterst sällan används i brottslig verksamhet. De vapen som används av svenska skurkar är så gott som uteslutande illegala.
-Cho ger i sina efterlämnade papper och filmer intryck av att vara snarast kommunist och uttrycker sitt hat mot de amerikanska idealen