Mats Hulth, Stockholms finansborgarråd, klippte i TV-kamerornas närvaro sönder sina kreditkort. Detta sedan han avslöjats med att ha spenderat några hundratusen av skattebetalarnas pengar på tvivelaktiga krogbesök.

Det var blygsamma medel som slösades bort under den tid som Mats Hulth hade kommunala kreditkort. Om han fick ett dussin nya och uppmanades att spendera hundrafalt på dem skulle Stockholms skattebetalare komma lindrigt undan jämfört med de affärer Hulth nu har på gång ­ utan kreditkort.

Stockholm Energi är ett kommunalägt bolag med 450 000 elabonnenter. Förutom distributionsapparaten i Stockholm så äger Stockholm Energi en rad kraftverk. Såväl vattenkraftverk i flera älvar som koleldade kraftverk i Stockholm som andelar i kärnkraftverken Forsmark och Oskarshamn.

I och med avregleringen av elmarknaden har elbolag blivit hett villebråd på marknaden. Framförallt tre bolag har varit i köptagen: Vattenfall (helstatligt), Sydkraft (börsnoterat) och IVO/Gullspång (Gullspång var börsnoterat men har köpts upp av det Finlands motsvarighet till Vattenfall, IVO eller Imatran Voima Oy).

När de tre bolagen har bjudit över varandra på landsbygden utanför orter som Falköping, Örebro och Mora har priserna legat mellan 10.000 och 15.000 kronor per abonnent. Men det har då varit fråga om rena landsbygdsnät. Nyligen bjöd Stockholm Energi 26.000 kronor per abonnent för Täby Energi. Liksom Stockholm Energi ett välskött bolag med nät i en storstad.

Stockholm Energi förde tidigare i år förhandlingar med IVO om att bilda ett gemensamt bolag. Stockholms Stad skulle få chansen att sälja av en del av sina tillgångar, samtidigt som samarbete skulle upptas mellan IVO/Gullspång och Stockholm Energi. Det var inte fråga om någon kontantaffär utan bildandet av ett nytt bolag, så det går inte att läsa ut vad det hela var värt. Men hela Stockholm Energi skulle ingå, inklusive kolkraft, vattenkraft, kärnkraft och distributionsnät.

Plötsligt passade inte galoscherna för Mats Hulth. Troligen på grund av att Vattenfall behövde få tillgång till mer kärnkraft, eftersom regeringen som en del av planen på att stänga Barsebäcks kärnkraftverk vill ge Sydkraft ett kärnkraftverk i Ringhals som ersättning. Men om ett kärnkraftverk ska överlåtas till Sydkraft måste Vattenfall få betalt. Vattenfall är ombildat till aktiebolag och styrelsen skulle begå ett lagbrott om de – även på regeringens order – skänkte bort ett kärnkraftverk. Därmed skulle kostnaden för avvecklingen av Barsebäck bli uppenbar, och den vill regeringen hålla så hemlig som möjligt.

Lösningen fann regeringen i Mats Hulth som gärna vill stå sina partikamrater till tjänst på Stockholms skattebetalares bekostnad. Han kom snabbt överens med Vattenfall om att acceptera ett bud på 5 miljarder kronor för hela eldistributionsnätet i Stockholm plus Stockholm Energis tillgångar i kärnkraftsel. Bara distributionsnätet skulle med värderingen från Täby vara värt över elva miljarder kronor! Produktionsanläggningarna i Stockhom Energi är enligt årsredovisningen bokförda till 18 miljarder kronor. Och av elenergiproduktionen svarar kärnkraften för 45 procent (därtill kommer värmeverk, gasverk och en del annat). Bara det bokförda värdet på kärnkraften måste därmed ligga över det pris som Vattenfall vill betala för både kärnkraften och en distributionsapparat som är värd 11 miljarder.

Låt Mats Hulth representera för 1 miljon, för 10 miljoner, för 100 miljoner om året. Det blir betydligt billigare för skattebetalarna än när han börjar skänka bort stadens tillgångar till underpriser.