Nu är det dags igen. Svenska media fördömer en femtedel av finska folket för att det röstat på fel parti. Samma har vi sett tidigare när det gäller Danmark, Nederländerna, Italien med flera länder.

Från Contra har vi förvisso synpunkter på den politik som förs i andra länder, inte minst länder som har så stor betydelse för Sverige som Finland. Men vi respekterar principen om folkens självbestämmanderätt. Den gäller även möjligheten att rösta på andra partier än de vi själva uppskattar. Den gäller till och med rätten att rösta på partier som inte skulle passa in i den svenska politiska korrekthetens smala fält för tillåtna åsikter. Det är faktiskt ganska naturligt att andra folk har andra referensramar och därmed har en partiflora som inte skulle ha stora utsikter att vinna framgång i Sverige.

Men media i Sverige förnekar sig inte. Nu ska folket fördömas. På samma sätt som när det demonstrerades mot svenska folket efter riksdagsvalet i höstas (för en demonstration mot valresultatet kan aldrig uppfattas som annat än en demonstration mot folket). Talet om mångkultur blir raskt en mycket inskränkt monokultur, inskränkt till det som anses vara politiskt korrekt i Sverige.

Det är beklämmande. Låt folken bestämma själva! Även om de inte passar in i svenska mönster.