I söndags omkom konstnären Lars Vilks sedan den SÄPO-bil han färdades i kommit över på fel sida av E4-an i Småland och frontalkrockade med en lastbil.

Vilks gjorde sig känd som en bråkstake i samband med turerna kring hans drivvedskonstverk Nimis på Kullaberg (myndigheterna har satsat enorma resurser för att få bort Nimis, som sedan länge är en av Skånes största turistattraktioner, nu verkar den närmast berörda kommunen, Höganäs, äntligen se värdet i att ha det berömda konstverket inom den egna kommunens gränser).

Sedan Vilks i Sverige blivit känd som mannen bakom Nimis har han blivit internationellt ryktbar genom sina teckningar ”Muhammed som rondellhund”. I Sverige kan man (som till exempel Elisabeth Ohlson) driva skamlöst med kristna symboler (utanför de ramar som gäller för svensk kultur), men så fort det blir fråga om att inom de ramar som den svenska kulturen ställer utöva minsta kritik mot islam blir det annat ljud i skällan. Vänsterradikala (mestadels ateister) politiskt korrekta kritiserar högljutt allt som kan tolkas illa av muslimer. Och inom islam ses hunden som ett orent djur (hundratusentals svenska familjer håller sig med en ”bästa vän” som är hund, hunden är alltså ett väsentligt inslag i svensk kultur). Muslimer tycker också att det är förbjudet att avbilda människor eller allra helst att avbilda deras ”profet” Muhammed.

I svensk kultur ingår sedan tusen år som ett viktigt moment att avbilda just religiösa centralfigurer. När folk inte kunde läsa och när böcker var förbehållna en mycket liten elit av superrika, var just bilder på Jesus, Maria, Adam, Eva, Jonas, Moses, Noa med flera i kyrkornas väggmålningar sättet som det kristna budskapet förmedlades. Bilder av religiösa figurer är alltså en av grunderna för den svenska kulturen.

Det är möjligt att människor i andra delar av världen har andra uppfattningar, men varför ska just de komma till ett land där hunden är ett av de mest uppskattade djuren och där bilder på religiösa förgrundsfigurer i tusen år varit ett centrat inslag i kulturen? Svenskens kultur är värd att skydda, inte minst i Sverige!

Det finns i Sverige dels många ateister som aldrig kommer att acceptera att underkasta sig religiösa diktat, allra minst sådana som kommer från helt främmande kulturer. Det finns också många troende som säger nej till att låta sina liv och sin omgivning påverkas av avgudadyrkares uppfattning om vad som är acceptabelt och inte.

Vilks var ända sedan han ritade sin Muhammed-teckning 2007 utsatt för hot. En av de som planerat mord på Lars Vilks var Colleen La Rose (”JIhad Jane”). Hon dömdes till tio års fängelse och släpptes 2018. Två svenska bröder som försökte sätta eld på Vilks hus 2010 klarade sig undan med två respektive tre års fängelse. Omar el-Hussein som angrep ett möte med Vilks i Köpenhamn 2015 dödade en person vid mötet och senare en säkerhetsvakt vid en synagoga i Köpenhamn. Han sköts ihjäl senare. Vilks hade redan 2015 livvaktsskydd, vilket han dock haft kritiska synpunkter eftersom skyddet begränsat hans rörelsefrihet och inte omfattat hans särbo. Särbon skulle ha följt med till det privata  evenemang i Stockholm som föregick händelserna i Småland, men hon fick inte följa med SÄPO och om hon skulle ha följt med skulle Lars Vilks ha tvingats resa oskyddad med allmänna kommunikationer.