Tre nationalekonomer, professor Björn Lindgren samt Petter Lundborg och Anna Holmström, har analyserat konsekvenserna av EUs införselregler för alkohol. Vissa lättnader har ju skett redan nu, men en full anpassning till EU-reglerna ska genomföras 2004. Det innebär att det blir fritt att per resa ta in 10 liter sprit, 20 liter starkvin, 90 liter vin och 110 liter starköl. Det måste understrykas att det inte är fråga om ”taxfree” utan om drycker som beskattats i andra EU-länder. Men eftersom skatterna är betydligt lägre i andra EU-länder kommer det för många löna sig att ta med sprit, vin och öl vid utlandsresor. I vissa fall kanske hela resan kan betala sig genom inköpen.

För närvarande pågår en intern diskussion i regeringen mellan finansminister Bosse Ringholm (nykteristen som vill sänka skatterna för att få in mer pengar till staten) och socialminister Lars Engqvist, som inte tycker att det behövs några skattesänkningar.

Ekonomernas analys är dock klar. De har analyserat så kallade pris- och inkomstelasticiteter (som mäter hur mycket konsumtionen ändras om priserna eller inkomsterna ändras) och tagit hänsyn också till den svarta marknaden för sprit. Samt till kostnaderna för transporter. Med nuvarande regler (15 liter starköl per resa) lönar det sig till exempel att åka till Helsingør för att handla öl om man bor högst 14 mil från Helsingborg. Med de nya reglerna från 2004 lönar det sig hela 32 mil från Helsingborg (förutsatt att man köper en genomsnittlig årskonsumtion av starköl, i själva verket skulle reglerna tillåta inköp av tre års normalkonsumtion, men så mycket ryms knappt i en normal personbil).

De nya EU-reglerna innebär ingen ökning av konsumtionen av alkohol, bara en förflyttning av inköpen till Danmark. Privatimporten av starköl skulle öka med 50 procent, men systemets försäljning minska med lika mycket (i liter räknat). Importen av vin skulle öka med 90 procent och starkspriten med hela 145 procent. De svenska skatteintäkterna skulle minska med 5,1 miljarder kronor per år.

Skulle skattesatsen sänkas så att hälften av skillnaden mellan danska och svenska priser eliminerades skulle många fler handla sin alkohol hemma i Sverige och det skulle mer än väl kompensera staten för de sänkta skattesatserna. Förlusten för statskassan skulle bara bli 4,6 miljarder. Alkoholkonsumtionen skulle i det här fallet öka med cirka 5 procent. Forskarna anser inte att svartspritförsäljningen skulle minska nämnvärt. Visserligen köper folk hellre ”vit” än ”svart” sprit, men prisskillnaden mellan svartspriten och den nya prisnivån i Sverige skulle inte nämnvärt påverka volymerna.

Skulle man gå hela vägen till dansk prisnivå skulle genomslaget av de sänkta skatterna bli större. Statens inkomster skulle sjunka med 6,7 miljarder, alltså mer än om skattesatserna hölls oförändrade. Konsumtionen skulle öka med 10 procent medan prissänkningen skulle vara tillräckligt stor för att minska svartspriten med 7 procent.

Kalkyler av det här slaget bygger alltid på en rad antaganden. Men det är en seriös studie, som bygger på observerade reaktioner, exempelvis när mängden fri ölimport ökade till 15 liter. Studien förklarar också varför den nykteristiske finansministern gärna vill sänka skatten på alkohol.