Eksjö tingsrätt har dömt sjuksköterskan Bodil Lindqvist till 4.000 kronor i böter för brott mot personuppgiftslagen, PUL. Bodil gjorde – för de konfirmander hon undervisade – en hemsida där hon på ett skojfriskt sätt tog upp personer inom församlingen. Hon berättade bland annat att en kyrkvaktmästare trillat ner för en stege och gjort sig illa i foten. Datainspektionen, åklagaren Lotta Schelvander och tingsrätten ansåg att just det här med den skadade foten var särskilt allvarligt, eftersom Bodil tog upp en persons sjukdom. Jodå den onda foten är riktigt allvarlig, så här skriver domaren Agneta Frick om kyrkvaktmästarens fot: ”Enligt tingsrätten är integritetskränkningen med hänsyn till uppgifternas art sådan att överträdelserna inte kan bedömas som ringa”.

På hemsidan berättade Bodil också att kyrkorådets ordförande var socialdemokrat. Det var också allvarligt för hon lämnade uppgifter om dennes politiska uppfattning. Att hans namn stått på socialdemokraternas valsedel i kyrkofullmäktigevalet och att alla läskunniga som röstat därmed borde vet vad han har för politisk uppfattning är naturligtvis inget som domstolen bryr sig om.

Men brottsligt var det inte bara att tala om den onda foten eller kyrkorådets ordförandes politiska uppfattning, utan redan att nämna personerna vid namn – och det var inte bara kyrkvaktmästaren och rådsordföranden som var omnämnda utan även kyrkoherden och ett dussin andra.

Här ska kanske tilläggas att ingen i rättsväsendet frågat kyrkvaktmästaren vad hon tycker om hemsidan. Frågar man henne själv tycker hon att den var skojig och hon känner sig inte det minsta kränkt. Men domstolen i Eksjö har alltså fastställt att hon SKA känna sig kränkt.

Ytterligare en försvårande omständighet är att Bodil spridit sin hemsida till länder utanför EES-området. Domstolen har i och för sig inte funnit bevis för att en enda person utanför de här länderna har tittat på sidan (antagligen har ingen gjort det heller, sidan togs ned innan det blev åtal), men genom internet skulle ju en person i USA eller Thailand kunna läsa om kyrkvaktmästarens onda fot – om läsaren kan svenska förstås.

Domstolarna är för övrigt inte så noga med vad de skriver i sina domar när det gäller PUL. Samma argument om länder utanför EES-området användes av Stockholms tingsrätt när den fällde företagaren Börje Ramsbro för att han kritiserat Nordbankens kreditpolitik (som medförde att han blev berövad sitt livsverk, företaget System 3R) med nämnande av ett antal bankdirektörer vid namn. I Stockholms tingsrätt skrev domaren att det var särskilt allvarligt att personer från länder utanför EES med betydelsefulla banker kunnat läsa hemsidan om Nordbanken (som också var på svenska). Som exempel på sådana länder nämns i domen USA, Schweiz och Liechtenstein. Även en blind höna kan ibland picka rätt. Men inte Stockholms tingsrätt. Liechtenstein är medlem i EES vilka sagor än Stockholms tingsrätt skriver.

Bodil Lindqvist och Börje Ramsbro får finna sig i att drabbas av åklagare och domstolar. Bodil har nämligen den simpla titeln ”sjuksköterska”. Och Börje ”företagare”. Hade de haft den fina titeln ”redaktör” hade saken sett helt annorlunda ut. Då hade de kunnat skriva om personer med namns nämnande på sin hemsida. Så länge de avstått från förtal och andra liknande brott. Börje har just gjort invändningen att han sysslar med journalistik, men det har både tingsrätt och hovrätt fastslagit att han inte gjort. Hade Makthavarna kommit fram till att det var journalistik Börje sysslade med hade han nämligen blivit frikänd.

Börje och Bodil är inte ensamma. I Göteborg pågår en förundersökning mot en förälder som på nätet publicerat ett beslut av Högsta domstolen. Det avser förälderns egen vårdnadstvist. Men alla namn är anonymiserade, utom hans eget. Trots det anses föräldern ha gjort sig skyldig till brott mot PUL. Genom att namnge sig själv på nätet utpekar han indirekt övriga personer.

I Stockholm pågår en förundersökning mot några personer som gör en hundsida på nätet. De kräver att en del namngivna styrelseledamöter i en hundförening ska bytas ut. I hundföreningar ska det inte finnas några demokratiska val av styrelse kan man tänka sig att åklagarmyndigheten tycker.

Om man nu klämmer åt ruinerade företagare, sjuksköterskor och hundägare ser bilden helt annorlunda ut för pamparna.

Socialdemokratiska Kvinnoförbundet, vars ledande företrädare i Riksdagen röstat för PUL, lade på sin egen hemsida ut namnen på verkställande direktörer i kabel-TV-företag som sände porrfilm på nätterna, i syfte att få dem att sluta med det (bägge namnen var fel, men det är en annan sak). Datainspektionen avskrev genast anmälningarna med hänvisning till det var en etablerad organisation, som spred uppgifterna i sin opinionsbildning.

De tidningar som namngav nationalsocialister och medlemmar i mc-gäng (i en härlig blandning av dömda mördare och ostraffade tonåringar) i november förra året behöver naturligtvis inte heller stå till svars för vad de gjort. Däremot funderar Datainspektionen som bäst på om man ska åtala Sverige-Demokraterna för att de namngivit de personer som dömts för sexuella övergrepp på en flicka i Rissne utanför Stockholm.

Carl Bildt anmälde sitt eget elektroniska veckobrev, men fick snabbt besked att det inte omfattades av lagen under en treårig övergångstid, eftersom han börjat ge ut brevet innan lagen trädde ikraft (vi får se om åklagarväsendet drar Carl Bildt inför rätta för att han avslöjar att Göran Persson är socialdemokrat när övergångstiden har gått ut i slutet av nästa år…)

Man kan kort sammanfatta rättsväsendets behandling av PUL att pamparna får fortsätta precis som förut men att det finns ett utmärkt redskap att trakassera “småfolket”.

Vi kanske ska tillägga att “Veckans Contra” kan tuffa på precis som förut eftersom vi är kopplade till den tryckta versionen av Contra. Hade vi inte haft den kan man vara säker på att åklagare och domstolar hade haft ett styvt arbete att jaga oss.

FN antog den 10 december 1948 en ”Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna”. I dess nittonde artikel heter det ”Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet”. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser”.

Bodil Lindqvist kommer att överklaga domen till Göta Hovrätt och domen mot Börje Ramsbro kommer att tas upp i Högsta Domstolen till hösten.