Både ÖB Micael Bydén och civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin använde ordet krig i samband med den årliga säkerhetskonferensen som Folk och försvar i veckan ordnade i Sälen.

Det enda akuta hotet som finns i vår närhet är Ryssland, som ju som bekant för krig för att utplåna sitt grannland Ukraina. Visst är Ryssland ett hot också mot Sverige, men inte omedelbart. Putin och hans hantlangare är för närvarande fullt sysselsatta med kriget i Ukraina och därnäst på Putins lista torde stå före detta sovjetrepubliker som Moldavien och de baltiska länderna. Därefter områden som tillhört det tsarryska imperiet, som Finland och östra Polen. Notera dock att Finland inte var en direkt del av det ryska imperiet utan ett Storfurstendöme med tsaren som storfurste och kontrollerat av Ryssland. Dock med i huvudsak svensk lag ända fram till Frihetskriget.

Först sedan Ryssland underkuvat de närliggande områdena råkar Sverige i skottgluggen. Men visst finns det anledning att vidta skyddsåtgärder redan nu. Och vara öppna för möjligheten att kriget kommer även till vårt land. Man behöver bara tänka den dystra tanken vad som händer om Ryssland skulle nå framgång i kriget mot Ukraina. Blåögdheten i Sverige har varit för stor ända sedan Sovjetunionens fall.

Bild: ÖB Micael Bydén. Foto Jimmy Croona, Försvarsmakten.