Kontanter har varit dominerande betalningsmedel för mänskligheten i tusentals år. I början handlade det om silverstycken eller mynt, sedan några hundra år är det istället sedlar som dominerat transaktionerna.

Enligt lagen om Sveriges Riksbank är mynt och sedlar utgivna av Riksbanken godkända betalningsmedel överallt i Sverige. (Lag om Sverges Riksbank 4 kapitlet 12 paragrafen). Men. Det finns ett viktigt undantag. Om köpare och säljare kommit överens om annat gäller inte riksbankslagen. För att en sådan överenskommelse ska ha träffats räcker det med att en butik sätter upp en lapp om att de inte tar emot kontanter.

Följden har blivit att många näringsidkare idag satt upp en lapp och därmed slipper undan den dyra och krångliga kontanthanteringen. Många kunder finner sig i detta och betalar istället med kort eller swish.

Samtidigt kräver myndigheter som MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, att medborgarna ska ha tillgång till ”kontanter i blandade valörer”. Hur ska det gå till när de flesta butiker gjort kontanterna oanvändbara? Alltfler bankkontor vägrar också att hantera kontanter. Som om alla transaktioner handlar om försäljning av bostäder där det ofta är opraktiskt med kontanter. Även om vi stött på en person som tog ut en halv miljon i kontanter för att han ville ”se pengarna” när han betalade en kontantinsats för en bostad. Något som idag kan vålla problem för mottagaren av en större summa kontanter. Vederbörande blir genast misstänkt för ”penningtvätt” och måste förklara varför det handlar om så mycket kontanter. Ställer inte banken oförskämda frågor kan den råka ut för böter på miljon- eller miljardbelopp, som utdöms av Finansinspektionen.

Idag är det i stort sett bara livsmedelshandeln och apoteken som tar emot kontanter i Sverige. Det är svårt för utländska turister att få tag på enkla varor i Sverige (i många länder, till exempel Danmark, är de vanligaste korten lokala och kan inte användas utomlands). Det är svårt för den som bor i Sverige, men inte har förärats med ett svenskt personnummer. Det är svårt för gamla människor som i 80-90 år vant sig vid att hantera kontanter och det är svårt för unga människor, som inte alltid får bankkort. Och det känns svårt för alla som vill följa MSBs rekommendationer och förväntas ha tusentals kronor liggande hemma utan att de kommer till annan användning än att vara ett lockbete för tjuvar.

Det hävdas ibland att kontanter öppnar upp för bedrägerier. Förre rikspolischefen Björn Eriksson hävdar att bedrägerier med kontanter uppgår till 2 miljarder kronor per år, medan bedrägerier med digitala betalmedel uppgår till 75 miljarder kronor per år.

Slå vakt om den integritet som ligger i att de fortfarande använder kontanter. Vägra handla i butiker som inte tar emot kontanter och tala om varför du inte handlar för butiksägaren!