Sverige har ovanligt låga koldioxidutsläpp per invånare. Koldioxidutsläppen ökar med ökat välstånd, men Sverige ligger trots vårt välstånd omkring världens genomsnitt, långt under industriländernas genomsnitt. Anledningen är främst att svensk energiproduktion huvudsakligen sker med hjälp av vattenkraft och elkraft.

Trots att Sverige har så sällsynt låga utsläpp av koldioxid vill ”varmisterna” att Sverige ska minska sina utsläpp ytterligare, trots att det är mycket lättare att minska utsläppen i andra länder, där det finns stora volymer att angripa. Men den praktiska politiken är dock rakt motsatt den officiellt proklamerade. Genom nedstängning av väl fungerande kärnkraftverk sker en förskjutning av elkonsumtionen i Sverige från svensk kärnkraft till tysk och polsk brunkolskraft.

Vi har tittat på EUs databas EDGAR för att ta fram koldioxidutsläppen per capita 2017. Siffrorna avser utsläpp per invånare i ton.

Världen                                     4,9
OECD (industriländerna)          7,0
Saudiarabien                             19,4
Kanada                                     16,9
Australien                                  16,5
Luxemburg                                16,4
USA                                           15,7
Estland                                      13,7
Sydkorea                                   13,2
Ryssland                                   12,3
Island                                        12,2
Japan                                        10,4
Tjeckien                                    10,3
Nederländerna                          10,3
Dubbla Sverige                          10,2
Tyskland                                   9,7 Stänger kärnkraftverken
Belgien                                      9,1
Norge                                        8,9
Finland                                      8,5 Bygger ut kärnkraften
Polen                                         8,4 Kolberoende
Österrike                                   8,3
Iran                                           8,3
Irland                                         8,2
Israel                                         8,0
Nya Zeeland                             7,8
Kina                                           7,7 Mycket kolkraft
Slovenien                                  7,3
Slovakien                                  7,0
Grekland                                   6,5
Spanien                                     6,1
Italien                                        6,1
Danmark                                   5,9
Storbritannien                           5,7
Portugal                                    5,5
Turkiet                                       5,3
Litauen                                      5,3
Ungern                                      5,2
Frankrike                                   5,2 Störst andel kärnkraft
Sverige                                      5,1 Mycket vattenkraft o kärnkraft
Chile                                          5,0
Schweiz                                     4,7 Mycket vattenkraft
Lettland                                     4,1
Mexiko                                      3,9
Indien                                        1,8 Lågt per capita, men över en miljard människor!

 

Foto: Kolkraftverk i Gelsenkirchen, Tyskland (Wikimedia)