Klimatpolitiken går i stor utsträckning ut på att minska användningen av fossila bränslen och ersätta dem med etanol, biogas med mera. Etanolförbränning resulterar visserligen i koldioxidutsläpp i atmosfären, men i klimatteoretikernas värld är det så välordnat att just denna koldioxid (i motsats till den som kommer från fossila bränslen) omedelbart sugs upp av växtligheten – till exempel som sockerrör – för att gå ett nytt varv som bränsle.

Svenska staten understödjer med olika skattelättnader användningen av biobränslen. Det sker också i andra länder, där planerna på ökad konsumtion av bränslen som skapas i jordbruket är yviga.

Bönderna gnuggar händerna. Priserna på jordbruksprodukter kommer nämligen att stiga om en nämnvärd del av världens konsumtion av fossila bränslen ersätts med biologiskt baserade bränslen. Hela Sveriges jordbruksareal skulle mycket väl kunna användas för energiproduktion, om vi helt koncentrerade oss på sådan energi. Men vi behöver mat också.

Om en betydande del av jordbruksarealen börjar användas för produktion av biobränslen är resultate enkelt: Priserna på biobränsle ökar, liksom priserna på mat. Här i Väst kan vi möjligen stå ut med högre matpriser. Det skulle visserligen vara ett steg tillbaka till tiden före jordbrukets rationalisering, men det skulle ändå vara möjligt att prioritera om. Mera mat och mindre bostäder, elektronikprylar, bilar och vad det kan vara.

Men i jordens fattiga länder skulle situationen vara en helt annan. Många länder som just lyckats ta sig ur fattigdom och svält, tack vare den gröna revolutionen, skulle kastas tillbaka i svält och elände. De länder, främst i Afrika, som aldrig lyckats ta sig upp ur eländet skulle definitivt spikas fast i svält och misär. Prisbildningen på jordbruksprodukter är idag internationell. En ökad användning av jordbruksarealen för framställning av biobränslen påverkar matpriserna i hela världen.

Ökad användning av biobränsle är ett angrepp mot de människor som har för lite att äta.

Det finns dock andra, goda argument, för en minskning av användningen av fossila bränslen. Den fria världen ska inte låsa fast sig i beroende av galna diktatorer i arabvärlden, Hugo Chavez i Venezuela med flera. Men det är en helt annan fråga. Våra ansträngningar att minska konsumtionen av fossila bränslen måste då vägas mot vad det betyder för människorna i de fattiga länderna. Och mot möjligheten att utnyttja andra energikällor, som exempelvis kärnkraften.