Under senare tid har det dykt upp artiklar i svensk press som hävdar att ”den svenska modellen” att möta det kinesiska viruset har fungerat bra och att det uppmärksammas alltmer utomlands. Det är falska nyheter (fake news).

Sverige kom ganska sent i smittspridningen, vilket gjorde att länder som Belgien, Spanien och Italien låg mycket sämre till i mars och april. Men under maj och juni låg Sverige i den internationella toppen av smittspridningen och framförallt antalet döda.

Flertalet länder har under juli och augusti minskat smittspridningen. Det gällde Sverige och flertalet andra länder i Europa. Samtidigt som smittan spreds raskt i Latinamerika och Peru blev det mest drabbade landet i världen. Under senare delen av augusti har smittan kommit tillbaka i de länder som toppade i mars och april. Sverige ligger som då efter tidsmässigt, vilket inte betyder att vi inte får en ny våg också här.

Antalet döda i det kinesiska viruset per miljon invånare:

Peru 937,1
Belgien 867,8
Spanien 633,4
Storbritannien 626,8
Bolivia 625,1
Chile 623,7
Ecuador 622,0
Brasilien 608,5
Italien 588,5
USA 579,7
Sverige 573,3

Irland 366,3
Nederländerna 364,4
Schweiz 237,0
Tyskland 112,6
Danmark 108,3
Finland 60,9
Polen 56,2
Norge 49,7
Estland 48,5
Litauen 30,8
Island 28,3
Lettland 18,2

Sverige har ungefär 10 gånger så många döda per invånare som Finland och Norge. Svårt att säga att den ”svenska modellen” lyckats.

Storbritannien är i Europa det land som misslyckats mer än Sverige.

Har då ”den svenska modellen” räddat ekonomin? Inte alls enligt färsk statistik från EU. Visserligen har ekonomin utvecklats mer ogynnsamt i södra Europa, där turismen är en stor inkomstkälla. Men om vi ser på våra grannländer i norra Europa ligger Sverige illa till. Här är siffror för utvecklingen av BNP under andra kvartalet 2020:

Finland –4,5%
Norge –5,1%
Litauen –5,5%
Estland –5,6%
Irland –6,1%
Lettland –6,5%
Danmark –6,9%
Schweiz –8,2%
Sverige –8,3%
Nederländerna –8,5%
Polen –8,9%
Island –9,1%
Tyskland –9,7%
Storbritannien –20,4%

Sverige ligger säkert förankrat i bottenskiktet, även om det är märkbart sämre i Storbritannien. Den ”svenska modellen” har inte hjälpt ekonomin.