Deng Xiaoping var Kinas ledare från två år efter Mao Tsetungs död. Han fick stopp på Maos värsta galenskaper och lade grunden till den välståndsutveckling som förvandlat Kina från ett efterblivet och fattigt land till en industristat i vardande. Deng styrde Kina mellan 1978 och 1997 och hans såg till att hans närmaste efterträdare Hu Yaobang, Zhao Zeyang, Jang Zemin och Hu Jintao inte förstörde det som Deng grundlagt.

Två visdomsord från Deng: ”Det spelar ingen roll om en katt är gul eller svart, bara den fångar möss”. ”Vi måste låta några bli rika först, egalitarism kommer inte att fungera”.

I och med detta öppnade Deng upp för marknadsekonomi i Kina och välståndsutvecklingen lät inte vänta på sig. Många blev faktiskt rika, börsen öppnades i Shanghai (som haft en börs innan kommunisternas maktövertagande) och en ny börs skapades i Shenzhen

År 2012 tog Xi jinping makten och han ägnade flera år åt att konsolidera sin maktposition. Rensa ut ideologiska fiender och kratta manegen för en hårdare diktatur. Han såg bland annat till att den tidigare principen om tio år vid den högsta makten som tak inte kommer att tillämpas för Xi Jinping, När tioårsperioden löper ut nästa år. Xi har också gått tillbaka till mycket av det onda och destruktiva som var tongivande i Kina under Mao. I år har han vågat ge sig på de personer som varit så avgörande för Kinas välståndsutveckling under de gångna decennierna. Det vill säga miljardärerna utan politiska ambitioner. Han har knäckt Kinas rikaste man Jack Ma och attackerat hans företag Alibaba. Han har skärpt den kommunistiska diktaturen och mycket talar för att den entreprenörsanda som har skapat ett relativt välstånd i Kina är på väg att knäckas. Det kommer att ta sin tid, men tiden med Kina som motor i världsekonomin är av allt att döma över.