Man måste alltid vara beredd att ompröva slutsatser mot bakgrund av vad som händer i omvärlden. Det gäller naturligtvis även kärnkraften.
Kärnkraftshaveriet i Japan uppmärksammas stort. Kanske lite väl stort, med tanke på att olyckan krävt 5 dödsoffer medan tsunamin av allt att döma krävt över 20 000 dödsoffer. Men visst ska vi låta oss påverkas av det som händer!

Och därmed konstatera att det som hände inte talar emot kärnkraften. Tvärtom, säkerhetssystemen har i princip fungerat som de skulle. Jordbävningen var fem gånger kraftigare än vad kärnkraftverken konstruerats för, men kärnkraftverken höll. Så fort jordbävningen inträffade snabbstoppades reaktorerna. I en snabbstopp ingår att det behövs kylning ett par dagar innan kärnreaktionerna har stannat av. När strömförsörjningen upphörde satte reservkraft igång och försörjde kylningen. Men så kom tsunamin och dränkte reservkraftsaggregaten och reservkraftsaggregatens reserver. All strömförsörjning från nätet stoppades dessutom eftersom kablarna förstördes av tsunamin. Det tog flera dagar att dra fram kablar från ett fungerande elnät.

Under tiden lättade man på trycket inne i reaktorinneslutningen och istället för att släppa ut lätt radioaktiv gas i luften behöll man den inne i byggnaden. Där spjälkades gasen i väte och de spektakulära explosionerna uppstod som blåste iväg yttertaken. Då hade dock radioaktiviteten minskat. På grund av att reservkraften och reservernas reserver upphörde att fungera tvingades man dessutom tillgripa ytterligare reservmöjligheter nämligen kylning med havsvatten.
Det är inte förnuftigt att bygga kärnkraftverk i jordbävningszoner (i Armenien stängdes ett kärnkraftverk efter en jordbävning 1988) och särskilt inte där det finns en risk för en tsunami. Det finns ett trettiotal kärnkraftverk i riskzonerna, huvudsakligen i Japan och på Taiwan, men också i Armenien (en av tidigare två reaktorer är fortsatt i drift) och Kalifornien. I seismiskt stabila områden som Sverige finns det ingen anledning att göra reaktorer jordbävningssäkra, men däremot säkra för alla möjliga andra osannolika händelser som exempelvis kraschande flygplan. Det är gjort. De bolag som byggt kärnkraftverk i jordbävningszoner har sig själva att skylla – det blir katastrofalt dåliga investeringar när jordbävningen kommer. Med tanke på riskerna borde regleringsmyndigheterna ha sett till att kärnkraftverken inte byggdes på utsatta ställen (Japans västkust är exempelvis betydligt säkrare än Japans östkust, där Fukushima ligger)

Kärnkraften är en jämfört med vattenkraften dyr energikälla. Och det finns därför ingen anledning att bygga kärnkraftverk i oträngt läge. Men i Sverige finns det bara ett par floder kvar att bygga ut och därför har kraftindustrin satsat på kärnkraft. I Finland, där det finns ännu mindre vattenkraft än i Sverige, är kärnkraften än mer dominerande som energikälla. Finland bygger för närvarande sin femte kärnkraftsreaktor och diskuterar både sexan och sjuan, delvis inriktade på export till Sverige, där det verkar vara nästintill omöjligt att få igång kärnkraftsutbyggnaden. Svenska kraftbolag, främst statliga Vattenfall, satsar hårt på kolkraft. Inte i Sverige, men väl i Tyskland och Polen, till vilka ledningar har byggts för att integrera den svenska marknaden med elmarknaden i norra Kontinental-Europa. Det är förklaringen till att elpriserna stigit. Kolkraften är mycket dyrare än kärnkraften (för att inte tala om vattenkraften). Och genom ledningarna kopplas svensk elmarknad till elmarknaden i Tyskland/Polen.

Kolkraften innebär stora utsläpp av luftföroreningar (inklusive växthusgaser) samt därutöver elpriser som ligger långt över dem som är möjliga med kärnkraft. Vindkraft och andra exotiska energiproduktionsformer ligger på kostnader mångdubbelt jämfört med kolkraften. Kärnkraften är för närvarande den mest kostnadseffektiva energiutbyggnaden vi kan satsa på. Riskerna är små. Bara i år har mångdubbelt så många människor som dog i Fukusihima avlidit i kolgruveolyckor. Och kolgruveolyckorna inträffar inte bara vid unika tillfällen, de drabbar ständigt produktionsapparaten. Vi bör hålla huvudet kallt och inte låta os drives iväg med hysterin kring olyckan i Japan.
Visst, låt oss se och lära. Men när vi har gjort det så talar det mesta för att kärnkraft är det bästa alternativ som står oss till buds.