Många talar om bostadsbristen. Som egentligen inte existerar. De politiker som lovar åtgärder ska “bygga mer” och inbillar folk att ökat byggande skulle lösa problemet. Trots att en aldrig så stor nybyggnad bara kan ge någon procents ökning av bostadsbeståndet varje år. När det lätt genom ändrade regler skulle gå att få fram tio procent mer bostäder åt dem som behöver. På ett halvår. Utan att det skulle behövas kostsamma investeringar.

Om politikerna verkligen ville. Men genom att inte ta itu med de verkliga problemen är dagens bostadspolitik en kontinuerlig kamp mot ungdomar, barnfamiljer och skilsmässopar. Egentligen till ingens fördel. För de som hindrar att de behövande får bostäder är människor som bor kvar i för stora och dyra bostäder (ibland för stora och för billiga), men som hindras från att flytta av gällande regler.

Alliansen har gjort en minimal insats genom att tillåta högre hyror vid andrahandsuthyrning. Utbudet har ökat raskt, men det finns mer att uträtta.

Ett delförslag, att förhindra bostadsrättsföreningar att stoppa sina medlemmars önskan att hyra ut i andra hand, röstades ner av oppositionen (inklusive Sverigedemokraterna). Bostadsrättsföreningarna ser hellre att lägenheter står tomma än att de bebos av tillfälliga hyresgäster. Vid varje enskilt tillfälle är det ju bara några enstaka medlemmar som vill hyra ut, de flesta vill bo i sina lägenheter och inte se okända människor springa omkring i trapphuset.

Reavinstskatten gör att människor bor kvar när de inte behöver så stor yta längre. Ett exempel. X, som bor i ett stort radhus i en Stockholmsförort ska flytta till en annan stad. Tidigare hade han både fru och tre barn i bostaden. Nu bor han ensam. När han bor på den nya orten kommer han regelbundet att besöka Stockholm och behöver en övernattningslägenhet. Reavinstskatten gör det billigare att behålla radhuset istället för att släppa ut ytan på marknaden och köpa/hyra en etta. 150 kvadratmeter som kommer att användas ett par gånger i månaden är rationellt handlande av individen. Det är också det handlande som stimuleras av gällande bostadspolitik.

Reavinstskatten gör också att pensionärer bor i onödigt stora hus. Det finns stadsdelar där änkorna inte varit på övervåningen sedan mannen dog. Men de har inte råd att sälja, för pengarna efter skatt skulle inte räcka till annat än en mycket sämre bostad än den de har.

Hyresregleringen gör att de som sitter på stora hyreslägenheter bor kvar. Skulle de byta till sig något lämpligare är det inte osannolikt att hyran blir högre. Varför då byta? Det går ju alltid att stänga igen ett onödigt rum.

Lägenheterna som ungdomarna behöver ha finns redan! Men de används fel. Det är ju redan idag inte ovanligt att många ungdomar delar en större lägenhet. Idag bor det ensamma äldre i de stora lägenheterna. För att de har inte råd att flytta. Och det är ofta barnfamiljer bor alldeles för trångt. För att de stora lägenheterna/villorna används av ensamstående och äldre par. Om barnfamiljerna hade chansen att flytta från de medelstora lägenheterna till stora skulle det snabbt bli massor med lediga bostäder i de mindre storlekarna.

Visst, det behöver byggas nytt också. Också där ser politikerna till att motarbeta stora medborgargrupper. Hyresregleringen gör det olönsamt att bygga så mycket som det skulle kunna byggas. Kommunernas lokala planmonopol gör att det blir dyrare att bygga, eftersom olika regler tillämpas i olika kommuner. Den trähusfabrikant som säljer en villa till Falköping kan mycket väl tvingas bygga en helt annan modell när det kommer en kund från Motala. För kommunerna har olika regler. Samma problem drabbar inte bara trähusfabrikanter utan även storbyggmästare. Det hus som kan byggas i Uddevalla är inte tillåtet i Gävle. All onödig lokal anpassning ökar på kostnaden för nya bostäder. Och minskar möjligheten att bygga nytt. Bostadsministern har försökt åtgärda saken, men han stoppas av den högt skrikande skaran kommunalpampar från alla partier. Han inskränker på kommunernas rättigheter. Men kommunerna inskränker på medborgarnas rättighet att få en anständig bostad!