Tre totalitära ideologier har plågat världen under det senaste seklet. Nationalsocialism, kommunism och islamism (här är det viktigt att skilja på den politiska islamismen och religionen islam – den politiska islamismen är en våldsideologi, medan religionen islam uppträder i olika skepnader och kan vara något helt annat och bättre än politisk islamism).

Nationalsocialismen krossades i samband med Andra värlskriget. Då överlevde dessvärre kommunismen, som emellertid föll 1990. Kvarvarande plågoris är islamismen, med samma dogmatiska syn på världen som nationalsocialismen och kommunismen och samma förakt för människoliv (“ni älskar livet, vi älskar döden” är ett talande citat från islamistiska ledare).

Främste företrädaren för den politiska islamismen är massmördaren Osama bin Ladin. Han framträdde i veckan på video för att fira sexårsdagen av sin värsta illgärning, anfallet mot World Trade Center i New York. Det var tre år sedan han senast uppträdde på video. Det var en ny bin Ladin som uppträdde. I populärpressen har det nya framställts som ett färgat skägg. Men det nya var i själva verket vad han sa. Det som han sa var minst sagt uppseendeväckande. Bin Ladin har tidigare talat i form av bombastiska utläggningar baserade på Koranen. Så inte denna gång. Hans tal var en klassisk marxistisk (och marxismen är ateistisk till sitt själva fundament!) utläggning om världen. Några få pliktskyldiga referenser till Koranen, men hela grunden i bin Ladins framträdande var marxistiskt.

Analytiker hävdade omgående att manuskriptet inte var bin Ladins utan Adam Gadahns. Adam Gadahn, som är född 1978, har framträtt tidigare i videofilmer från al-Qaida. Till en början under täcknamnet “Azzam the American”, men sedan hans filmer visats i USA var han snart identifierad. Adam kommer från en till kristendomen konverterad judisk familj i Orange County (Los Angeles). Han konverterade som ung till islam och började besöka en moské i Orange County. Han dömdes dock tidigt för misshandel på en av moskéns anställda, Haitham Bundakji, till samhällstjänst. Ett straff som han aldrig avtjänade. Han lyssnade – och lät sig påverkas – av death metal-musik. Gadahns farfar var en högt respekterad kirurg, medan hans far konverterade från judendomen till kristendomen och startade ett företag som sålde halal-slaktade får till muslimer i Kalifornien. Adam gick aldrig i skolan utan undervisades hemma. Och så gick det som det gick. Nu lär han befinna sig i gränstrakterna mellan Pakistan och Afghanistan.

Att Osama bin Ladin framför Gadahns texter är anmärkningsvärt. Han låter sig styras av en outbildad amerikan med judisk bakgrund, som inte ens fyllt trettio! En person som till tänkandet är mer marxist än muslim.
Se här på några nyckelavsnitt i bin Ladins video.

Han talar om Irak som ett krig mellan olika irakiska sekter – knappast ord som en sunni-muslim som bin Ladin skulle formulera själv. Han talar med förakt om de neokonservativa och nämner särskilt Dick Cheney, Donald Rumsfeld och Richard Pearle. Därefter kommer en förvirrad utläggning om att Förintelsen skulle vara en del av den amerikanska kulturen och att det enligt islam skulle vara förbjudet att bränna levande varelser, till och med myror (detta sagt av en man som själv brännt ihjäl över 2000 människor den 11 september för sex år sedan). Detta avsnitt låter mer som en formulering från en buddhistiskt inspirerad amerikansk hippie-drop-out än en hårdför islamistisk massmördare. Bin Ladin lånar brett från Noam Chomskys bisarra och verklighetsfrämmande beskrivning av Irak, USA och världen. Ja, han refererar öppet till Chomsky, som tidigare tillvitat USA skulden för de dödsoffer som krävdes under Saddam Husseins terrorregim! Förvirringen och det verklighetsfrämmande blir ännu mer uppenbar när han kopplar ihop Irak med Vietnamkriget, samt låter påskina att president Kennedy förgäves skulle ha försökt stoppa Vietnamkriget. Demokraterna framställs som rena pacifisterna, en uppfattning som mycket väl kan ha uppstått hos en förvirrad ung man i Kaliforniens underground-kultur, en man som inte var född när Vietnamkriget tog slut och som naturligtvis inte vet att det var Kennedy som först engagerade USA på allvar i Vietnam och att de största militära insatserna gjordes under hans demokratiske efterträdare på presidentposten Lyndon B. Jonhson.

Efter denna historieförfalskning kommer de rena marxistiska avsnitten där kapitalet påstås styra allt som sker i USA (tidigare har bin Ladin och hans likar skyllt på “judarna”, aldrig på “kapitalet”). Västerlänningarna måste frigöra sig från kapitalismen på samma sätt som de tidigare frigjort sig från feodalismen!!! Han kritiserar också klassamhället på marxistiskt manér – trots att klasskillnaderna är mer uttalade i de islamska länderna än i något Västland. bin Ladin fortsätter med att tala om den globala uppvärmnningen (som skylls på storföretagen, fast det naturligtvis är fråga om olja från bin Ladins hemland Saudiarabien som är den största skurken, enligt de som engagerat sig mot den globala uppvärmningen). I USA försmäktar medborgarna under skulder och räntor (islam är ju lika mycket emot räntor som marxismen, så här sammanfaller det marxistiska budskapet faktiskt med islam). Det är det demokratiska systemet som ligger bakom uppvärmningen menar bin Ladin och erbjuder ett alternativ, islam. Det finns enligt honom bara två sätt att uppnå fred, att al-Qaida dödar tillräckligt många västerlänningar eller att västerlänningarna konverterar till islam. Och när man konverterar till islam säger man samtidigt nej till demokratin.

Trots att det finns en viss muslimsk inramning är hela framförandet uppbyggt kring gamla och till historiens skräpkammare förpassade marxistiska dogmer om feodalism, kapitalism, klassamhälle, kryddat med den amerikanska hippie-vänsterns romantiska världsåskådning, som ligger så fjärran från den islamism som bin Ladin tidigare framfört.

Hela texten till bin Ladins tal finns på http://www.foxnews.com/projects/pdf/bin_laden_transcript.pdf