Frank Gordon, saxat ur veckotidningen Fria Lettland (Brīvā Latvija) Nrummer 8. 3–9 mars 2018.
Översättning janis@lettiska.se

För de gamla romarna var mars månad insnodd i en mystisk aura. Och i samband med att Julius Cesar mördades år 44 innan vår tideräkning, 15 mars, så har detta datum med månad (Idus Martiae) gått in i världslitteraturen som något otrevligt, hotande och på alla sätt och vis som en förutbådande ödestid.

När man inväntar denna månads 18 dag, då Ryska Federationen går till val av president, kan man förnimma både bekymmer och viss utmaning inför en okänd morgondag, alla möjliga komplex och olika syndrom. Man kan förstå, att detta datum, 18 mars, av Kreml gjorts till fjärde årsdagen för anekteringen av Krim. På skoj kan ju nämnas att under det Fruktansvärda Året i Lettland (1940-41, den första sovjetiska ockupationen) så utnämnde man 18 mars till Pariskommunens Dag…

Just nu så har man i Kremls närstående ledning ”den inringade fästningens” psykos. I mina ögon påminner den mig starkt om hur patetiskt Stalin på 1900-talet varnade för ”den kapitalistiska inringningen” som skulle hota att strypa ”världens enda arbetar- och bondestat”. Nu är det till 1648 års gränser ihopsjunkna Ryssland hotat, inte av ”kapitalister”. För nu är Putins rike det mest kapitalistiska av dem alla. Men nu hotar ”Väst som sådan”, med USA i spetsen.

Nu skall vi se på några citat. Skryt:
”Flygbasen Ängeln (plats inte angiven). Här har den 22:a tunga bombplansdivisionen Donbas, dekorerad med röda fanan. Vår strategiska kärnvapen-triads långa arm. Dess bombplan Tu-160 och Tu-95 MS bär långdistanta kryssningsmissiler, som förmår träffa motståndaren vart som helst på jorden.”

Inringnings-psykosen:
”Ett speciellt intresse har NATO-alliansen funnit för Östersjön-näraländerna (som man kallar pribaltijskim zemljam. Inte för de baltiska länderna). Via just det territoriet är det ju möjligt att förverkliga en maximalt snabb och smärtsam framstöt mot Ryssland. Från NATO-baserna i Estland är det bara 300 km till S:t Petersburg och 600 – till Moskva. Med bjärt skärpa om sådan framstöt vittnar den estniska basen Emori.”

En skräck ingjuts med utländska tankesmedjor. I en skrift erbjuds läsaren en lång lista på tankesmedjor i USA och andra västländer, vars verksamhet eroderar Rysslands grundvalar, önskar splittra och söndersmula det ryska folkets sammanhållning. Från den listan kan uppvisas Carnegie Endowment, Heritage Foundation, Amnesty International, Fredom House, RAND Corporation, USAID, Konrad Adenauer Stiftung… osv

Den 23 februari, betecknad som Alla Mäns Dag firade den outtröttlige radikale äventyraren Eduard (Edichka) Limonov sin 75-årsdag. Han grundade det Nationalbolsjevikiska Partiet – NBP. Hans vapendragare var den ökände rigabon Vladimir Iljitj Lindermans

I en bred intervju resonerar Limonov i samband med valet 18 mars, att man inte endas måste se på nästkommande 6-årsperiod (till vilket Putin nu väljs). Men på nästkommande 26 år. Putin ser inte så bra ut. Hans hals är avsmalnad av sig. Gubbaktig… Putin är inte mäktig att bekämpa korruptionen. För de korrupta oligarkerna är hans stöttepelare. De sociala klyftorna är fruktansvärda. Medan en sådan Putins kumpan som Setjin i månaden får 20 miljoner rubel, får en pensionär inte ens 10.000 rubler. Limonov framhävde dessutom att Ukraina är det land som är fientligast inställt av alla världens länder, mot Ryssland. Även Limonov låter få veta, att han är rädd för tiden “efter Putin”.

Illvilja och oförståelse kom över Kreml, då Moskvas borgmästare Sergej Sobjanin – en från ledargarnityret, beslöt sig att resa en minnesskylt i skuggan av Kremls murar, av den mördade och framstående liberale politikern Boris Nemtsov. På husväggen där han bodde. Initiatorn till att fästa minnesmärket var Ksenija Sobchaka, som figurerar i de ryska presidentvalet. I den grupp hon leder finns Putins opponent, den i utlandet bosatte Michail Chodorkovskij, författarinnan Ludmila Ulichka, filmregissören Pavel Lungin och andra företrädare för den demokratiska intelligentian. Det, att Sobjanin beslutat sig för att gå i den riktningen, frånräknat att ihågkomma Nemtsov, är glädjande i ”väntan på mars”.

Glädjande var också ”marschen till minne av Nemtsov” i centrum av Moskva. I denna manifestation, som inträffade 25 februari deltog kring 4.500 personer. Med Ksenija Sobchaka i spetsen.