För några veckor sedan tillkännagavs en praxisändring. Flyktingar från Syrien ska beviljas permanent uppehållstillstånd.

Men det gäller bara flyktingar som lyckas ta sig till Sverige. Visum till Sverige (eller EU) är i praktiken omöjligt att få, eftersom myndigheterna, säkert på goda grunder, misstänker att den som kommer till EU kommer att söka asyl. Och det vill man ju inte att folk ska göra.

Men den som faktiskt tagit sig till Sverige ska alltså beviljas uppehållstillstånd, permanent dito dessutom. Men ta sig till Sverige kan man bara göra illegalt och företrädesvis med hjälp av flyktingsmugglare, som brukar betinga sig av 100.000 kronor för sina tjänster. Gärna dessutom kompletterat med procent på inkomster i Sverige under fem eller tio år.

Kan politiken kallas annat än hyckleri?

Men ministrar och politiker kan berömma sig av sin generösa inställning, som å ena sidan är ett totalstopp, å andra sidan ytterst generös. Totalstoppet säger man dock inget om i den offentliga retoriken. Men det är klart totalstoppet fungerar inte i praktiken eftersom folk som begår brott alltid kommer undan och i det här fallet ges särskilda privilegier.

Politiken göder flyktingsmugglare, som begår brott när de säljer sina tjänster (det är dock ytterst ovanligt att någon döms för brottet).

Politiken gynnar de välbeställda syrier som har råd att betala. Politiken gynnar de som är beredda att begå brott för att nå sina mål.

Men politiken missgynnar ”vanligt hederligt folk”, som inte kan samla ihop de för Syrien astronomiska summor som behövs för att arrangera smuggling av flyktingar.

Politiken innebär också ett gigantiskt slöseri med skattebetalarnas pengar. Istället för att på plats hjälpa hundratusentals, kanske miljoner, människor som flytt till grannländerna satsas lika mycket pengar, eller mer, för att hjälpa de tusental som kommer till Sverige. De som en gång var välbeställda, men använde alla sina pengar för att ta sig till Sverige är fattiga när de kommer fram. De behöver allehanda hjälp från svenska skattebetalare. Hjälp går däremot inte alls till de i Sverige anlända flyktingarnas mindre välbemedlade kamrater som är kvar i Jordanien, Irak eller Turkiet.

Svensk flyktingpolitik är ett hyckleri.