Hamas är en organisation som på goda grunder är stämplad som terroristorganisation. Ansvariga svenska politiker har också reagerat med avsky på Hamas senaste övergrepp på civila i Israel.

Dock har det också i Sverige förekommit olika stödaktioner för terroristerna. Främst från muslimska invandrare.

Så länge det handlar om svenskar så bör vårt land ställa upp bakom vårt lands traditionella yttrandefrihet. Men det finns ingen anledning att importera konflikter från Långtbortistan till Sverige.

Personer som stödjer terrorister har inte i Sverige att göra och utlänningar som gör det ska ut.

Den biten tycks det dock dessvärre inte råda enighet om mellan de etablerade partierna i Sverige. Ja till och med i Riksdagen finns en person som deltagit i en konferens där ordföranden Amin Abu Rashid ansågs ha kopplingar till Hamas och detta trots att han i förväg varnades för deltagarna i konferensen. Det handlar om socialdemokraten Jamal El-Haj från Malmö, som Magdalena Andersson vägrar att ta avstånd från, trots att partiet tog avstånd från El-Hajs deltagande i den nämnda konferensen.

El Haj har lagt fram flera extremistiska motioner i Riksdagen.

Foto: Sveriges Riksdag