Det går bättre för svenskt näringsliv. Vinsterna ökar. Den värsta krisen är över. Men det är tyvärr inte hela sanningen.

Bilden i företagens årsrapporter har varit glättad. I verkligheten finns det mycket som talar för att framtidstron är begränsad. Få satsar helhjärtat på expansion och nya idéer.

För det första. Företagens förbättrade resultat beror på att kostnaderna skurits ner. Anställda har fått sparken, så att lönekostnaderna har minskat. Anläggningar har sålts. Verksamheter har knoppats av. Nya lån har tagits till lägre räntor än de gamla. Det är naturligtvis bra att företagen skär i kostnaderna, då blir de effektivare och produktiviteten ökar. Det tjänar vi alla på. Företagare, anställda och kunder. Men det är genom att öka intäkterna som företagen skapar en position för framtiden. Det är inte den typen av lönsamhetsförbättringar vi sett i Sverige under det gångna året.

Tvärtom och för det andra har flera företag sagt att de har alldeles för mycket kapital för att kunna investera det lönsamt. De saknar idéer till hållbar och lönsam expansion. Bolag som köper egna aktier är defensiva. Sådana defensiva strategier har presenterats av både SEB och Electrolux i år. Även Volvo är inne på att minska sitt kapital, men den definitiva modellen för hur det ska gå till väntar till dess att bolaget sålt de Scania-aktier som EU-kommissionen kräver att Volvo ska ha sålt senast den 23 april i år. Visst är det bra att företagsledningar inte satsar pengar på usla projekt bara för att pengarna finns. Men det är inte bra att det finns så få lönsamma projekt att företagsledningarna faktiskt väljer att skära ner istället för att satsa framåt.

För det tredje. Marschen ut ur industrisamhället fortsätter. Gång på gång tillkännages att gamla kärnföretag i svenskt näringsliv läggs ned samtidigt som verksamheten flyttas ut till andra länder. Senast utreder Electrolux hur man ska flytta dammsugartillverkningen i Västervik till Ungern. De är inte ensamma.

Utvecklingen för svenskt näringsliv är dyster. Det finns alltför lite av dynamik och entreprenörskap.

Och det är företagens dynamik och entreprenörskap som vi alla ska leva på. Företagare och anställda. Verksamma i de privata företagen eller i den offentliga sektorn. Arbetande, pensionärer, studenter och arbetslösa. Alla är vi beroende av att företagen satsar framåt och att de lyckas i sina satsningar.