Det har funnits goda skäl till att vara ganska nöjd med sossarnas politik under senare år. När det gällt företag, skatter, invandring och demokrati har den gamla politiken lyst med sin frånvaro. Men inte nu längre. Hysteriska utfall mot kristdemokraterna och moderaterna har kommit tillbaka. Friskolor som inte på länge varit en konfliktfråga har blivit det igen. Och den så kallade jämlikhetskommissionen har i tysthet kommit med ett betänkande där man vill återinföra många av de skatter som avskaffats, inklusive de som avskaffats av S-regeringar (som arvsskatten som avskaffades under Göran Perssons tid som statsminister).

Märkligast är dock Stefan Löfvens ylande om nazism och att han blandar in tre partier i detta, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Påståendena är helt grundlösa och borde falla platt till marken på grund av sin orimlighet. Men dessvärre tror vi att sossarna har studerat opinionsläget och att de kommit fram till att de har röster att hämta på sitt ylande. Partistrategerna gör inte medvetet kardinalfel i sin valplanering. Allt är noga inmätt och avpassat.

Samtidigt som man 2014 ylade om ”nazismen” vid valet 2014 lyckades partiet få Google att stoppa Sverigedemokraternas avslöjande film om S samröre med nazisterna på 1920- och 1930-talen, många decennier innan Sverigedemokraterna hade skapats. Det formella skälet till Googles (och dotterbolaget YouTubes) stopp för filmen var att filmen visade nakna barn, vilket var sant såtillvida att en översiktsbild över en gymnastiksal visade nakna barn som vandrade runt salen av någon anledning (barnen var små obetydliga prickar på översiktsbilden och det gick med nöd och näppe se att barnen var nakna). Det är ju uppenbart att det låg andra skäl bakom Googles agerande. Sanningen var besvärande. Och den fick inte komma fram.

Idag har de stora sociala medieföretagens politiska dagordning blivit alltmer skamlös och uppenbar. Vi ska inte förvåna oss om det i Sverige nästa år kommer lika allvarliga och demokratifientliga ingrepp som vi såg i USA vid valet 2020.

Samtidigt som sossarna gått tillbaka till gamla onda idéer har moderaterna ryckt upp sig efter en period med reinfeldtism. Men kommer partiet att klara av att stå emot den storm som Löfven och hans hantlangare försöker blåsa upp?

Bild: Frankie Fouganthin/Wikimedia Commons