I helgen hade ”Feministiskt initiativ” årsmöte och beslöt att ställa upp kandidater till nästa års riksdagsval. Med de programpunkter som antogs och med de personer som valdes till styrelsen är risken att de ska få representation i Riksdagen minimal. Dock är det bäst med en viss reservation för att F! hittills har behandlats mycket välvilligt av media och att detta kan fortsätta på ett sätt som gör att F! via media kan skapa en image långt ifrån den verklighet som organisationen står för.

I grund och botten är Feministiskt initiativ en fundamentalistisk sekt som skapat en världsbild som är ensidig och verklighetsfrämmande. Man tror mer på sina karta än på den verklighet som inte stämmer med kartan. Man har som likhet med andra fundamentalistiska sekter en monolitisk förklaringsmodell, där hela världsbilden byggs upp på en enda förklaringsfaktor och där hela tänkandet styrs efter den förklaringsfaktorn.

Nationalsocialisterna förklarade hela världen med judarnas ondska och girighet och byggde upp ett politiskt program som när det drevs till sin yttersta spets ledde till förintelsen. Kommunismen förklarade hela världen med de ekonomiska motsättningarna mellan arbetare och kapitalister och i försöken att överföra den makt som man ansåg att kapitalisterna hade till arbetarna mördades mer än 100 miljoner människor, innan ideologin föll ihop som ett korthus omkring 1990. Islamismen förklarar hela världen med hjälp av Koranen och ger de rättrogna rätt att attackera de otrogna. Också den ideologin har kostat miljoner människor livet. När det gäller islamismen förtjänar det dock att påpekas att alla muslimer inte omfattar den politiska islamismens extremism. Men de muslimer som anammat den ensidiga islamistiska förklaringsmodellen till världen utgör samma typ av hot mot mänskligheten som nationalsocialismen och kommunismen en gång gjorde. De anser sig ha rätt att med våld driva sin egen linje eftersom de sitter inne med sanningen, och den sanningen förklaras med bara en enda dimension.

Feministiskt initiativ kännetecknas av samma ensidighet i sin syn på världen och samma trångsynthet när det gäller att ta till sig andra beskrivningar av verkligheten. Detta leder till sekterism och en tro på den egna ofelbarheten som till syvende og sidst utgör ett hot mot anhängarna själva.

Det är en viss personlighetstyp som dras till den här typen av rörelser och det är därför ganska typiskt att det finns personer som Gudrun Schyman med i ledningen för F!. Hon förklarade en gång hela världen med hjälp av marxismen och motsättningen mellan arbetare och kapitalister. Hon visste precis hur all världens problem skulle lösas om den ”vetenskapliga socialismens” modeller användes. När den förklaringsmodellen rasade ihop letade hon efter en ersättning och fann den i den extrema feminismen. Hon har lika fel nu som då, men kan inför sig själv tro att hon – i motsats till de flesta andra i vårt land – vet hur verkligheten ser ut. Nu är det precis som med den ”vetenskapliga socialismen” en stor bluff, som under den vetenskapliga beteckningen ”genusvetenskap”, förklarar allt, och leder de troende till allvisa politiska lösningar. Risken att man förleder politiskt ansvariga att fatta skadliga och farliga beslut är stor, nu som då.

F! må vara en liten grupp, vad gäller organisation och anhängare mindre än Sverigedemokraterna. Men genom en omotiverat välvillig och voluminuös behandling av F! i media riskerar vi att F! får större inflytande på politiken än vad deras obetydliga numerär motiverar. Sverige och svenskarna är värda ett bättre öde.