Vi brukar för det mesta tycka att Donald Trump för en ganska vettig politik, även om det ibland känns fel som när det gäller hans kritiska inställning till frihandel. Men den gångna veckan blev det helfel i Donald Trumps politik. Han förklarade att han överger de kurdiska allierade i YPG i norra Syrien (Rojava) som varit så avgörande i den framgångsrika kampen mot terroristerna i IS.

Det handlar om att ge Turkiet fria händer att ockupera delar av Syrien som är bebodd av kurder. Turkiet kunde inte gärna attackera ett område där det fanns amerikanska soldater. Inte många, men ändå. USA har cirka 2000 man i Syrien, varav bara något hundratal i det område som Turkiet nu räknar med att ta över. De amerikanska soldaterna har inte deltagit i strid men spelat en avgörande roll i koordinerandet av kampen mot IS. Där det är kurderna som burit den största bördan, men amerikanska flyginsatser har varit mycket betydelsefulla.

De kurdiska styrkorna har svarat för det som avsaknaden av amerikanskt infanteri gjort. De har varit beväpnade därefter och inte behövt vapen för att möta flyg eller pansar. Nu kommer de att utsättas för bägge delarna.

Turkiet vill lägga beslag på en 30 km bred zon av Syrien längs den turkiska gränsen. Tankar finns om att skicka iväg miljoner sunniarabiska syriska flyktingar till detta område och därmed öppna för en befolkningsgrupp som inte har funnits i området tidigare. De kommer naturligtvis att lägga beslag på Syrien-kurders egendom i form av hus och jordbruksmark.

YPG har förklarat att de inte förmår att både kämpa mot turkarna och samtidigt behålla kontrollen över de läger där iS-terrorister hålls fångna (det mest omtalade lägret al Hol ligger långt utanför det område som Turkiet främst är intresserat av).

Följden kan bli att tusentals eller till och med tiotusentals IS-terrorister kan komma på fri fot och utgöra ett hot inte bara mot befolkningen i Syrien och Irak utan också mot Europa.

Den som gottar sig åt Trumps nya linje är naturligtvis främst Turkiets president Recep Tayyip Erdogan, men också Ryssland som satsat hårt på att bistå den syriske diktatorn Bashar al Assad. Visserligen har al Assad varit framgångsrik under senare tid och återtagit kontrollen över delar av Syrien som tidigare hållits av oppositionella. Men ryssarnas engagemang har under senare tid inte varit lika framgångsrikt. Nu får de nya möjligheter att skaffa sig en starkare position i Mellanöstern.

President Erdogan i Turkiet hävdar att YPG är nära lierat med den i Turkiet verksamma kurdiska terrororganisationen PKK. Den har ett mycket mörkt förflutet och står dessutom för en marxistisk ideologi. Men inget talar för att YPG står så nära PKK som Erdogan påstår. YPG har hittills varit nära lierat med USA och kämpat mot terroristerna i IS. På samma sätt som kurderna i Irak sedan lång tid varit nära allierade med USA har YPG blivit det.

Men nu sticker Trump en kniv i ryggen på sina vänner. Vad ska andra USA-vänner runt om i världen tro, när blir det deras tur att bli övergivna av den som de satt sin tillit till?

 

Bild: Turkiets president Recep Tayyip Erdogan. Foto US Department of State/Wikipedia