När krisen i Sydeuropa tar upp det mesta av Europa-politikernas intresse passar byråkraterna i Bryssel på att flytta fram sina positioner. Nu lägger man fram förslag till långtidsbudget för EU för perioden 2014-2020. EU har hittills inte haft någon beskattningsmakt utan levt på medlemsavgifter som betalas av medlemsländerna (samt att tullavgifter tillfallit EU). I det nya EU-fördraget finns det möjlighet att direkt beskatta medborgarna i Europa. Och nu vill EU slå till och göra sig oberoende av ogina politiker i medlemsländerna, som inte alltid vill ställa upp med högre medlemsavgifter. Alltså tänker sig EU att de dels ska lägga beslag på en del av den moms som tas ut i alla medlemsländer, dels lägga på en transaktionsskatt på finansiella transaktioner.

Sverige har, hedersamt nog, gått i täten för motståndet mot de här förslagen. Vad gäller transaktionsskatten hänvisar man till de dåliga erfarenheterna av den så kallade “valpskatten” som tillämpades på aktietransaktioner i Sverige under åren 1983-1991. Den var ett stort fiasko och gjorde aktiemarknaden mer ineffektiv. Den gav inte heller på långa vägar så mycket pengar som var tänkt eftersom omsättningen på börsen sjönk drastiskt. Skatten var på 0,5 procent. Att skatten inte fungerade har även anhängarna av en EU-skatt av motsvarande slag insett. De hävdar nu att de svenska erfarenheterna måste användas för att göra skatten bättre. Hur det ska gå till har vi dock inte fått höra.

För närvarande beskattas svenskarna av kommunen, av landstinget och av staten. Det räcker fuller väl och fler skattenivåer behöver vi inte. Det är alltid nyttigt att någon annan än den som spenderar håller med intäkterna. Då blir det mer försiktig hushållning med pengarna. Låt inte EU-pamparna i Bryssel få chansen att lägga beslag på pengar direkt ur Din plånbok. Men då är det dags att agera nu. Förslaget till långtidsbudget presenterades av EU-kommissionen i slutet av juni. Men beslut fattas av Europaparlamentet och av ministerrådet. Kontakta Din Europaparlamentariker (http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/search.do?country=SE&language=SV) och kräv av regeringen att den i ministerrådet står på sig mot försöken att göra EU ekonomiskt oberoende…