Det är tveksamt om Sverige har någon energipolitik, åtminstone en fungerande dito.

Sveriges ekonomi har länge varit konkurrenskraftig genom låga energipriser, ungefär hälften av de energipriser som gällt på den europeiska kontinenten. Genom sammankoppling av näten i Sverige och på kontinenten har dock priserna på energi utjämnats mellan södra Sverige och länder som Danmark, Tyskland och Polen. Överföringskapaciteten till kontinenten är stor, medan överföringskapaciteten mellan södra och norra Sverige är liten. Elöverföring sköts helt av det statliga verket Svenska kraftnät.

Dessutom har kärnkraftverk i södra Sverige lagts ned (två reaktorer i vardera Barsebäck, Oskarshamn och Ringhals). Sveriges enegipriser har därför blivit helt beroende av efterfrågan på kontinenten. När Europa för några veckor sedan hade låga temperaturer ökade priset per kWh från en krona till över 5 kronor, men just nu är det milt på kontinenten, så priserna har sjunkit tillbaka (i norra Sverige ligger priserna på cirka 50 öre).

Ungefär hälften av svenska folket har rörliga energipriser, hälften fasta priser. I det senare fallet är risken flyttad från konsumenten till energibolagen och det kan inte uteslutas att mindre energibolag går i konkurs och tvingar ut även de som har fasta priser på marknaden för rörliga priser (en del stora energibolag som Vattenfall, Eon och Fortum lär dock ha så stort kapital och så stabila ägare – svenska, tyska och finska staten – att de klarar av att hålla utlovade priser det kommande året, nästa år kommer de dock att begära helt andra priser).

Just nu pågår utöver vettlösa subventioner av vindkraften ett projekt som innebär att många vattenkraftverk kommer att avvecklas – eftersom de tillstånd som nu är 100 år ska omprövas, till en ansökningskostnad som är så hög att många av kraftverken kommer att rivas utan att någon ansökan ens görs.

Återgår temperaturen i Europa till den låga nivå som gällde för några veckor sedan kommer priserna i Sverige återigen att rusa i höjden. Och det finns även risk för att elen helt kopplas ur för vissa områden under begränsade tider.

Bild: Ljusne kraftverk, Gun Persson/Mostphotos