På måndag börjar elsubventionerna betalas ut. Räkna med att pressen och oppositionen kommer att uppmärksamma varje liten grupp som missar subventionerna i första omgången. Elpriser och subventoner för dessa har blivit en mycket diskuterad fråga i vårt land.

Tillåt oss att ställa frågan om det över huvud taget behövs några elsubventioner. Priserna har höjts rejält, men den prishöjningen är marknadens sätt att tala om att vi behöver förbruka mindre elektrisk energi.

Elsubventionerna är regeringens sätt att tala om att marknaden har fel. Men har inte marknaden alltid rätt? Och regeringen och politikerna ofta fel. Ska vi verkligen säga nej till den viktiga information som de höjda elpriserna innebär? De talar ju bland annat om att det var fel att stänga ett antal kärnkraftverk. Ska inte de som genom åren röstat fel om kärnkraften få veta vad de röstat för? För oss som röstat för kärnkraften är det bara att beklaga att vi inte lyckats övertyga majoriteten om att de haft fel. De höjda elpriserna hjälper oss att få över majoriteten på andra sidan.