En av våra läsare berättar att han via en sökmotor letat efter RAF, Rote Armee Fraktion, den tyska marxistiska terroriströrelsen som verkade på 1970-talet och som ofta går under termen ”Baader-Meinhof-ligan” efter de mest ökända skurkarna i ligan, Andreas Baader och Ulrike Meinhof.

Vår läsare hade sin dator bakom en så kallad brandvägg och hade installerat ett program som varnade för alla “attacker” mot datorn. Attacker var förhållandevis ovanliga, men efter sökningen på RAF visade det sig plötsligt att omvärlden var intresserad av vår läsares dator. Inte mindre än sju attacker gjordes mot brandväggen. Och inte från vilken omvärld som helst.

Han följde upp de attacker som skedde mot brandväggen och kunde med programmet Neotrace spåra dem till den danska ön Anholt. Anholt, som ligger mitt i Kattegatt, mellan Sverige och Danmark, har cirka 150 invånare. De flesta livnär sig på jordbruk och turism, men det finns också en avskärmad väderstation. Det har påståtts att den amerikansk-brittisk-kandensiska-australiensisk-nyzeeländska organisationen Echelon ska ha en avlyssningsstation i anslutning till väderstationen på Anholt. Hur det förhåller sig med det vet vi inte, men vår läsares spår upphörde vid Anholt, där det var omöjligt att spåra attacken mot brandväggen vidare bakåt.

En mer traditionell metod för att spåra attackerna gav resultatet att de kom från företaget Space and Naval Warfare Systems (Spawar) i Washington D.C. och San Diego (den amerikanska flottans högkvarter ligger i San Diego). Spawar sorterar i själva verket under amerikanska flottan (det finns en hemsida på http://www.hq.navy.mil/sadbu/spawar.htm ). När vår läsare gjorde efterforskningar efter varifrån han utsatts för en attack blev han själv kontrollerad av Telia abuse (Telias kontroll av otillbörlig aktivitet på nätet!).

Det förefaller som att vår läsare haft påhälsning av det amerikansk-ledda spaningssystemet “Echelon” som har till uppgift att granska all kommunikation via telenätet och internet och varna om det förekommer känslig information eller känsliga informationssökning. Det mesta sker automatiskt på så sätt att program analyserar kommunikationen, söker på vissa ord eller ordkombinationer och gör automatiska efterforskningar (som i fallet med vår läsare). Om trafiken blir obehaglig slår systemet larm och myndigheterna kan gå vidare med en individuell granskning.

Echelon är inte en polisiär angelägenhet utan en ren underrättelseorganisation som har militära och säkerhetspolitiska syften. Organisationen drivs av ett antal engelskspråkiga länder, USA, Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland, men ihärdiga uppgifter gör gällande att NATO-länderna Nederländerna och Danmark ställt anläggningar till Echelons förfogande.

Det europeiska flygplanstillverkarkonsortiet Airbus har klagat på att Boeing vid några tillfällen ska ha fått känslig information som uppsnappats från Airbus via Echelon och på det sättet fått en konkurrensfördel. Bland annat mot bakgrund av dessa påståenden har Europaparlamentet tillsatt en undersökningskommission, som nyligen lämnade ifrån sig en rapport. Rapporten visade dels att Echelon faktiskt existerar, men att det inte kunde bevisas att Echelon faktiskt lämnat konkurrentinformation till amerikanska företag. Rapporten till Europa-parlamentet nöjde sig med att kritisera förhållandet att Echelon arbetade med uppgifter som kunde skada EU-länders intressen och att vissa EU-länder medverkade i Echelon.