Under de senaste decennierna har en genomgående trend varit ökad specialisering och mer ansvar för småentreprenörer. Ensamarbetande eller tillsammans med några få.

De här småföretagarna jobbar ofta i kluster, tillsammans med närbesläktade företag som säljer närliggande tjänster. Det handlar om hundratusentals människor som får sin försörjning på det sättet.

Många av dem har nu fått sin dagliga tillvaro uppryckt av de ekonomiska omvälvningarna i samband med den kinesiska viruskrisen. Alla som ägnar sig åt små specialiteter i anslutning till hotell, restauranger och så kallade events har i stort sett tappat hela marknaden. Över en natt.

Det är tjänster som behövs och som sköts effektivast av små specialister. De kommer att behövas igen när krisen är över.

Politikerna visar handlingskraft genom att satsa enorma summor på stöd som i första hand hamnar hos storföretagen och deras anställda. LO försöker se till att facket ska vara mer eller mindre en förutsättning för stöd. När Volvo eller Scania permitterar 10 000 personer klirrar det genast i kassakistan och staten ställer upp.

När ”Anderssons eventskyltar” blir av med alla sina kunder över en natt är staten inte lika generös. De som inte är anställda (till exempel egenföretagare) blir utan hjälp. Den enda hjälp som ges är en möjlighet att låna till skatteinbetalningarna mot 3,1 procents ränta.

De nya egenföretagarna går i bräschen för en modernisering av ekonomin. De riskerar att slås ut av det kinesiska viruset. Inriktningen på statens gigantiska stödinsatser hotar att motverka den modernisering av ekonomin som varit på gång under det senaste decenniet.

Foto: Tiotals småföretag annonserar ut sina tjänster utanför en båtklubb i Stockholm.