Socialdemokrater var tidigare alltid pålitliga demokrater. Rågången mot kommunismen var skarp och principfast. Visserligen förlitade sig partiet på tyst stöd från kommunisterna för att få majoritet i riksdagen, men det kom inte på tal om att förhandla med dem om sakinnehållet i de politiska förslag som las fram.

Göran Persson har ändrat på den princip som socialdemokraterna höll på i mer än sextio år. Han har sett till att Vänsterpartiet, f d Vänsterpartiet-Kommunisterna, f d Sveriges Kommunistiska Parti numera betraktas som nästan vilket parti som helst. Trots partiets förflutna och trots att mer än hälften av partiets riksdagsledamöter fortfarande öppet bekänner sig till kommunismen. När Göran Persson har brutit fördämningarna är det inte att förvåna att enskilda socialdemokratiska riksdagsledamöter går ännu längre. S-riksdagsledamoten Karin Wegeståhl framträdde enligt ett reportage i tidningen Proletären på ett möte anordnat av KPML(r). Wegeståhl var huvudattraktion på ett möte som KPML(r) anordnade i Göteborg för några veckor sedan. Hon talade tillsammans med Teddy John-Frank som är KPML(r)s internationella sekreterare. Wegeståhl var en av undertecknarna av uppropet ”Stoppa bombningarna” i våras, som fullt ut backade upp Slobodan Milosevics linje, i stort sett eftersom USA stod på andra sidan. Wegeståhl talade mycket riktigt också om kriget i Kosova, sedan hon besökt Serbien. Om man ska tro Proletären (vilket är möjligt att man inte ska) förklarade Wegeståhl på mötet att förhållandet att Västmakterna inte ger ekonomiskt återuppbyggnadsstöd till Jugoslavien så länge Slobodan Milosevic sitter vid makten var lika grymt som förintelsen. Hon ansluter sig alltså till en lång rad av vänsterextremister som devalverar Hitlers och nationalsocialismens våldsdåd till en trivialitet.

Vad gäller Göran Perssons samtalspartner Vänsterpartiet greps i våras en landstingsledamot i Västerbotten för att han anlagt mordbrand i Sjungande dalens kyrka i Skellefteå. Mannen hade diskuterat med en kristen kvinna på en fest och ville sedan ta ”hämnd” genom att anlägga brand i kyrkan, eftersom han inte delade Svenska kyrkans värderingar. Han greps dock på platsen och branden, som var anlagd på två ställen alldeles intill kyrkan (i ett sopkärl 30 cm från byggnaden och under en träbänk i anslutning till byggnaden), kunde släckas innan den spridit sig till själva byggnaden.

Veckans SÄPO-Nyhet

Förra veckan ägnade vi huvudkommentaren åt bakgrunden till de två ”historiska experterna” i den ”sanningskommission” som ska granska SÄPOs och andra underrättelseorganisationers verksamhet. Säkert finns det en hel del att säga även om övriga ledamöter. Vi inbjuder läsarna av Veckans Contra att ge uppslag beträffande: Riksmarskalken (förre rektorn för KTH) Gunnar Brodin, förre justitierådet Anders Knutsson, förra generalsekreteraren i Amnestys svenska sektion Anita Klum, förra TV-journalisten Ewonne Winblad och chefsrådmannen Fredrik von Arnold. Mejla Din iformation till redax@contra.nu, så ska vi snoka vidare.