Vi behöver arbeta längre. Det räcker inte med 65. Det är något som vi får oss itutat av ansvarsfulla politiker.

Här kan man tycka att regeringen borde föregå med gott exempel. Icke så när det sker en ombildning. De två äldsta ledamöterna Christina Husmark Pehrsson (63) och Mats Odell (63) sparkades. Visst Åsa Torstensson (52) och den unge Tobias Krantz (39) fick också gå. Men en förklaring till att de två äldre åkte ut är att de inte är något att satsa på inför valet 2014. Äldst i regeringen är nu Carl Bildt (61) och sedan är det ett hopp ner till Maud Olofsson (55). Och det talades redan innan valet om att Maud Olofsson var på väg ut… Yngst är Birgitta Olsson (35). De allra flesta, 15 stycken, är i åldern 45-54 år.

Åldern kan naturligtvis inte vara något avgörande kriterium när det gäller att utse regeringsledamöter, men det är lite illavarslande att de regeringen som vill driva arbetslinjen har endast två ledamöter som fyllt 55. För att vår ekonomi ska gå ihop behövs det fler i arbete och i regeringsdeklarationen framförs att “pensionsåldern” (vilket numer är den ålder då man kan sparka folk utan annan “skälig grund” än åldern enligt Lagen om Anställningsskydd) ska höjas från 67 till 69. Det matchar inte hur man sköter saken inom regeringen.