I veckan som gick presenterade tidningen Arbetaren och journalisten Mats Deland uppgiften att drottning Silvias 1990 avlidne far Walther Sommerlath var medlem i Tyska Nationalsocialistiska Arbetarpartiet på 1930-talet. Andra media hakade på och presenterade lika braskande rubriker som Arbetaren om att “Drottningens far var nazist” (just den rubriken lånad ur Svenska Dagbladet).

Vad Deland gjort var att granska medlemsregistret i Tyska Nationalsocialistiska Arbetarpartiet i Berlin. Där har det varit tillgängligt i snart femtio års tid. Innan någon med hjälp av de medlemskorten betecknas som nazist måste man dock skaffa sig lite elementär bakgrundsinformation om situation i den nationalsocialistiska diktaturen under Adolf Hitler.

Registret omfattar sammanlagt 10.707.974 medlemskort, mer än en fjärdedel av den vuxna tyska befolkningen vid den aktuella tiden – och säkert en ännu större andel av den vuxna manliga befolkningen, eftersom få kvinnor över huvud taget var engagerade i samhällslivet på den tiden. Bland de nära 11 miljoner medlemmarna fanns alltså Walther Sommerlath. Inom många delar av samhället var det ett underförstått krav att vara med i partiet. På samma sätt som många icke-kommunister i praktiken tvingades vara medlem i kommunistpartiet i Stalins Sovjet för att överleva tvingades många tyskar att vara med i det nationalsocialistiska partiet av samma skäl. Ibland anslöts yrkesgrupper eller sammanslutningar mangrant. Hur det var med Walter Sommerlath har vi ingen aning om, inte Mats Deland heller. Däremot är det inte känt att Walter Sommerlath deltagit i någon politisk aktivitet, som gett några spår i arkiven.

En stor del av den östtyska kommunistiska partiledningen var för övrigt gamla medlemmar i nationalsocialistiska partiet (inte Walther Ulbricht och Erich Honecker själva, som bägge tillbringade krigstiden i Moskva), men väl personer som Manfred Ewald, Heinz Matthes, Erich Robensam, Bernhard Seeger, Otfried Steger, Herbert Weiz, Elisabeth Walter, Heinrich Homann med flera.

Medlemskortet sa egentligen inget alls om vederbörandes politiska uppfattning. Det sa mer om situationen i Tyskland.

Walther Sommerlath bodde på 1930-talet i Brasilien, men flyttade 1938 tillbaka till Tyskland. Där ägnade han sig åt affärsverksamhet med tyska staten som stor kund. Efter kriget flyttade han återigen till Brasilien, där han arbetade åt det svenska skogs- och stålbolaget Uddeholm.

Att koka soppa på en spik låter sig ibland göras. Att skapa sensationella rubriker på tunt faktaunderlag förekommer ofta i sensationspressen. När det görs utan att sätta saker i sina rätta sammanhang blir det förvirrande och missvisande.

Det må tilläggas att drottningen var bara drygt ett år när nazistpartiet upplöstes och förbjöds.