Den färska budgeten innehåller ett otal små bidragsposter, som var för sig inte betyder särskilt mycket, men som sammantaget är ett stort steg tillbaka mot det samhälle som hamnade i kris så att räntan höjdes till 500 procent 1992. Det är mest Vänsterpartiet som ligger bakom bidragspolitiken. Och den delen kan vi delvis skylla på Alliansen, som istället för att göra upp om att driva igenom en anständig budget (med eller utan Regeringens medverkan) kräver att Regeringen ska göra upp med Vänsterpartiet (de långa bidragslistorna är långt ifrån något som S själva vill genomföra). Kombinera detta sedan med det genuint opålitliga Miljöpartiet som inom Regeringen kräver fler bidrag, bara de gynnar en “grön” agenda. Senaste dumheten är statliga bidrag på 25 procent för inköp av elcyklar. Den som har råd med en elcykel ska ha råd att betala den själv! Helt och hållet. Vanliga (och därmed billigare) cyklar får vi även framdeles betala själva. En typisk reform som gynnar den övre medelklassen på Södermalm i Stockholm (de har uppförsbacke hem från jobbet, så de är i särskilt behov av elcyklar). Mindre välbemedlade har inte råd att bo så centralt, så de är hänvisade till bil, tunnelbana eller pendeltåg. Ett liknande bidrag är ett särskilt bidrag till den som vill sätta upp en laddstolpe för elbil hemma. För detta satsas 150 miljoner kronor under 2018. Subventionerna av den olönsamma vindkraften fortsätter. Liksom det av Vänsterpartiet tidigare genomdrivna bidraget till inköp av glasögon för barn på 800 kronor. En inte obetydlig del av det bidraget går till administrationskostnader av själva bidraget. Så blir det alltid med relativt små bidrag som kräver att vissa villkor uppfylls. Nytt från Vänsterpartiets kravlista i år är bidrag till fackföreningar, formellt utformat som avdragsrätt för den som betalar fackföreningsavgift (kostnad på 2,7 miljarder kronor, första året 2018 dock bara avdrag för halva året). En del av dessa avdragsgilla pengar hamnar på kontot för politisk propaganda och alldeles speciellt propaganda för det Socialdemokratiska Partiet. Du är med och betalar oavsett om du är med i facket eller inte. Och oavsett om du röstar på S eller inte.

Regeringen räknar i budgetpropositionen upp inte mindre än 21 områden där reformer genomförs som per område kostar mindre än 1 miljard kronor. Det som verkligen kostar är höjda barnbidrag och sänkta skatter för pensionärer. Cirka 4,5 miljarder kronor vardera. De enda två delposterna som överstiger 4 miljarder kronor. Dock gäller de sänkta skatterna för pensionärer inte alls de som har normal nivå på pensionerna, bara de som har låga pensioner. De som har någorlunda anständiga pensioner kommer att få fortsätta att betala mer i skatt än löntagare med exakt samma inkomst.

Under den tidigare Alliansregeringen sjönk den offentliga sektorns andel av bruttonationalprodukten från 53,2 procent 2005 (året innan Alliansregeringen tillträdde) till 49,0 procent under 2014 (dess sista år vid makten). Sedan dess har andelen sakta men säkert skjutit i höjden till 50,0 procent 2016 och ännu högre tal för 2017 och 2018.

Bild: Över 2 miljarder i nya bidrag till facket, på beställning av Vänsterpartiet