I år får landets pensionärer för första gången på åtskilliga år en nämnvärd höjning av sina pensioner. Det är kopplingen till konsumentprisindex som gör att flertalet pensionärer får den statliga pensionen höjd med 2,7%. Det rör sig om ett par hundralappar i månaden, högst 400 kronor. Det är mycket jämfört med de senaste åren då höjningen, om det blivit någon, rört sig om tior och inte hundralappar.

När det pensionssystem som de allra flesta pensionärerna idag är anslutna till infördes 1960 fastställdes att det skulle ge bra höjningar som skulle garantera pensionärernas standard när priserna steg. Systemet visade sig dock inte hålla för vare sig ett ökat antal pensionärer eller för dåliga ekonomiska tider. Gång på gång har staten tagit tillbaka sina givna löften.

Om de regler som utlovades 1960 hade gällt än idag hade Du om Du varit välavlönad (över 23.688 kronor i månaden i minst femton år) fått 17.068 kronor i månaden i pension. Men i själva verket krävs det att Du tjänat minst 24.250 kronor i månaden för att få maxpension på bara 15.476 kronor i månaden. Mer än 15.476 kronor i månaden är omöjligt att få i pension från ATP-systemet. Men de flesta får mycket mindre.

Den som trodde på de politiska löftena 1960 skulle alltså ha räknat med 9,3% högre pension än vad det verkligen blev, samtidigt som det krävdes 2,3 procent högre inkomster än utlovat för att tjäna in den lägre pensionen. Sammanlagt har alltså staten blåst pensionärerna 11,4% av utlovade pensioner.

Det är säkert inte många som vill nöja sig med de 60 procent av lönen som de får i pension från ATP. Därför har de flesta en “avtalspension” som arbetsgivaren betalat till bolag som Alecta (tidigare SPP), AMF eller KPA. Den kan ge ytterligare cirka 10 procent av lönen. Den som vill har därutöver kunnat spara i en privat pension.

Självklart har företagen fått lov att uppfylla löften om avtalade pensioner och de privata pensionsbolagen måste hålla vad de lovat, annars hade bolagen stämts och tvingats betala. Så är det inte för staten, som bara ändrar reglerna för att minska de egna löftena till pensionärerna när löftena blir för dyra.

Det finns dock ett bolag som håller på att lura sina pensionssparare på ungefär samma sätt som staten har gjort. Och det skojeriet sker naturligtvis med statens godkännande. Både Finansinspektionen och Regeringen har godkänt att Handelsbanken Liv från och med i år bara ger 90 procent av avkastningen på pensionssparandet till sina försäkringstagare. De återstående tio procenten behålls av Handelsbankens aktieägare, vars investeraravdelning utlovat att det ska ge Handelsbanken ökade vinster på uppemot en halv miljard om året. Nu lovar visserligen Handelsbanken Liv att bolaget ska stå för driftskostnaderna inom ramen för de tio procent som går till bolaget, tidigare drogs de pengarna från avkastningen. Men de kostnaderna uppgick normalt bara till hälften av vad som nu kommer att hamna hos bolaget. Raskt plockas alltså spararna av flera procent av den avkastning de utlovades när de tecknade avtalet. Och eftersom både Finansinspektionen och regeringen godkänt manipulationerna är det nog små möjligheter att framtvinga en ändring, annat än genom en mycket kostsam rättsprocess med osäker utgång.

Den som vill trygga sin framtid som pensionär kan alltså varken lita på staten eller på de bolag som är underkastade svenska statens kontroll. Lösningen blir säkert för alltfler ett utländskt bolag från ett land där regeringen har en mer seriös syn på privat äganderätt och skyldigheten att hålla på givna löften.

NOT: Personer födda 1938 och senare (dvs de som blir pensionärer 2003 och senare) får bara delvis sin pension enligt ATP-systemet. Men alla som blir (ålders)pensionärer i år får i sin helhet pensionen enligt ATP.