I onsdags utlovade regeringen nya bidrag till medborgarna. Bidrag som i huvudsak går till att betala de höga energiskatter som Miljöpartiet drivit igenom. Bidragen är fortfarande mindre än den moms som tas ut på de höjda energipriserna.

Huvudsakligen är det privatpersoner som bor i villa som får del av de nya bidragen. Det är de personer som drabbats mest av de i december höga energipriserna (när detta skrivs har energipriserna på tre dagar fallit med nittio procent, så det är inte troligt att fakturorna blir lika stora för januari som för december). Bidragen går också främst till de personer som valt bort den trygghet som det innebär att ha fasta energipriser. Bidragen säger att det inte lönar sig att se om sitt hus och minska riskerna.

Det är osäkert om företagen får del av de nya bidragen. För stora företag spelar det ofta inte så stor roll, eftersom de vanligen har långsiktiga leveransavtal med kraftbolagen, men för mindre företag kan energipriserna vara en stor kostnad, exempelvis för en pizzabagare.

Regeringens syfte tycks vara att genom bidragsmodellen få medborgarna att tro att staten är alla goda gåvors givare. Trots att det i det här fallet är tvärtom, regeringen ger tillbaka en del av den skatt man tar ut på de höga energipriserna.

Och glöm inte vem som är den egentliga skurken, den som har drivit på för ett energisystem med kraftigt svängande energipriser: Miljöpartiet.

Bild: Vinkraftverk i Norfolk, Connecticut. Mostphotos.