Det är svårt att klara ett normalt liv utan att bankkonto. Tänk efter själv, du får din lön eller utbetalning av studiemedel och sociala bidrag till ett bankkonto. Du betalar hyra, försäkringar med mera från ett bankkonto. Och numer är det alltfler butiker som vägrar att ta emot kontanter.

Samtidigt som bankkontot blivit alltmer nödvändigt för att leva ett normalt liv gör staten det mesta för att göra det svårare för vanligt folk att få ett bankkonto. I första hand genom drakoniska böter (det handlar om miljarder) för banker som inte säger nej till tillräckligt många kunder (har framförallt drabbat Nordea och Swedbank), trots att EU utfärdat direktiv om att alla som uppehåller sig lagligt inom EU har rätt att få ett transaktionskonto med kort från bankerna.

Många banker struntar högaktningsfullt i det direktivet och den normala reaktionen tycks vara att säga nej även till EU-medborgare som begär ett transaktionskonto (även de som har fast anställning). Contra har hjälpt ett antal personer bara genom att stoppa en utskrift av det aktuella direktivet i handen på den som behövt kontot. Det brukar då inte ta många minuter att ordna det konto som var omöjligt att få bara någon dag innan.

Tidigare tog bankerna tacksamt emot nya kunder och nya pengar, men efter de drakoniska böterna för ”slapphet” mot penningtvätt är det annat ljud i skällan. Den som skriver dessa rader hade till exempel svårigheter att få sätta in de kontanter han fick för att ha sålt sin bil.

I EU-direktivet (som gäller som svensk lag) heter det att en ansökan ska handläggas skyndsamt och eventuella invändningar behandlas inom fjorton dagar. Det finns i det alltmer kontorsglesa kontorsnätet ett nytt sätt att gå runt kravet på skyndsamhet. Att inte ta emot en ansökan. Vi hade nyligen ett fall med en person som i november ansökte om ett transaktionskonto på Swedbank. Hon vägrades att lämna in en ansökan utom vid ett personligt inbokat besök och den första tid som fanns ”tillgänglig” var i mars (och det här inträffade alltså i november). Så var det med den skyndsamheten. Och de fjorton dagarna.