Artificiell Inteligens (AI) har alltmer hamnat i centrum för debatten. AI används ibland för att hitta ”sanningen”, till exempel för att slå ner på högeråsikter.

Men det är i huvudsak en bluff. AI ger det resultat som den är programmerad för att ge. Vi kan förvisso förvånas och beundra AIs välformulerade och tänkvärda slutsatser. Men resultatet av en användning av AI är till syvende og sidst beroende av vilka variabler som matats in i programmet.

En del är oroade för att AI kommer att ta över och placera människan i någon sekundär roll efter AI. Men så kommer bara att ske om vi med berått mod låter det ske. Och om vi sätter sådan tilltro till AI att människan själv ger upp sin självständiga identitet.

EU och andra politiska organ försöker kringgärda AI med regler som gör AI till ett mindre funktionsdugligt redskap än det annars vore. Låt hellre olika programmerare framställa AI-program med konkurrerande och olika resultat än att styra resultatet i en politiskt korrekt väg där åsiktskorridoren blir ännu smalare än idag.

Bild: Shenzhen I Kina är en av de ledande städerna i världen när det gäller AI. Foto Sparktour/Wikimedia Commons