Företaget Open AI lanserade tidigare i år Chat GPT3, vilket väckte stor uppmärksamhet. Tidigare versioner av GPT hade släppts flera år dessförinnan, men den här gången ansåg sig Open AI beredd att släppa programmet för en bred publik.

Det väckte också stor uppmärksamhet då det kunde användas för att producera färdiga texter, till exempel tidningsartiklar och studentuppgifter.

Det finns ett par viktiga invändningar mot hur Chat GPT3 utformats. Den första gäller hur programmet ”tränats” och den andra programmets ”självcensur”.

Vad gäller ”träningen” förutsätts programmet ha ”läst igenom” miljoner sidor på internet. Begränsningen ligger i att programmet bara läser de sidor som finns på internet. I detta ligger att Chat GPT3 från början anpassar sig till vad som är den förhärskande meningen på redan publicerat material. Det blir svårt för nya fräscha synpunkter att vinna genomslag.

Vad gäller ”självcensuren” har flera användare av programmet, exempelvis sociala medier, haft alltför strikta synpunkter på vad som släpps igenom. Återigen begränsa publicerat material av den förhärskande meningen på redan publicerat material och det blir svårt för nya fräscha synpunkter att vinna genomslag.

Artificiell Intelligens och särskilt Chat GPT3 är fantastiska redskap. Men det gäller att inse deras begränsningar och se upp så att de inte används som redskap för att förstärka woke-kulturen.