Inom kort ska Ryssland genomföra den stora manövern “Zapad 2009” för att i Östersjön träna landstigningsoperationer i stor skala. Sådana övningar har inte genomförts på minst tio år. Övningen påstås av en rysk tidning bland annat syfta till att försvara gasledningar.

Detta sker kort tid efter att ryska marinen visat sig på styva linan genom att “frita” besättningen på det maltesisk-registrerade lastfartyget “Arctic Sea” utanför Kap Verde-öarna i Afrika. Ryska officiella talesmän uppger att man (utan att använda våld) gripit åtta kapare, av vilka fyra ska ha varit ester, två letter och två ryssar. Ryssland anser sig ha alla rättigheter att helt ta hand om det rättsliga, trots att fartyget drevs av ett finskt bolag, vara registrerat på Malta, ägt i Lettland och att den påstådda kapningen ska ha skett på svenskt vatten. Myndigheter i de fyra andra berörda länderna får inte tillgång till de “fritagna” besättningsmännen. Allt vi kommer att få veta kommer att filtreras via ryska myndigheter.

Svenska sjöfartsmyndigheter konstaterar efter granskning av radarbilder med mera att det inte finns några som helst tecken på att någon kapning skett. Men om ombordstigning på fartyget skett från en mycket liten båt som försvinner mellan vågtopparna är det i efterhand inte möjligt att få visshet i saken. Det finns dock inga vittnesmål om att det skulle ha förekommit småbåtar i det aktuella området.

“Arctic Sea” är visserligen byggd i Turkiet (1991), men har länge varit i rysk ägo. Senast fartyget reparerades skedde det i den ryska hamnstaden Kaliningrad. Det var bara ett par månader sedan. Det finska rederiet Oy Solchart Management Ab i Helsingfors har en VD med det “typiskt finska namnet” Victor Matvejev. Vid sidan av VD heter styrelseledamöterna Alexei Starodubov och Vladimir Voronov. Bolaget registrerades så sent som den 18 juni i år (men moderbolaget Solchart Group är äldre). Ägare av fartyget är Arctic Sea Ltd, som påstås ha lettiska ägare.

Arctic Sea var på väg från Jakobstad i Österbotten till Algeriet med last av timmer. Värdet är inte sådant att det skulle intressera några ekonomiska kapare. Hanteringen av godset skulle vara tillräckligt krångligt för att det inte skulle kunna motiveras av den eventuella vinsten.
Vad ligger bakom det som hänt? En fullt rimlig hypotes är att Ryssland nu skaffat sig ett skäl att officiellt nedvärdera de svenska myndigheternas förmåga att försvara sitt eget vatten. Det är bara utanför Somalia, i Malackasundet och vid Gotland som pirater härjar… Den rysk-tyska gasledningen måste självklart försvaras. Och det kan inte göras av svenskarna. Ryssland skaffar sig ett svepskäl för en militär offensiv i syfte att skaffa kontroll över det som är svenskt vatten, till och med mellan de två svenska öarna Gotland och Öland.

Det finns flera som hävdar att Rysslands intresse för militär expansion och återerövring efter framgångarna i Kaukasus kommer att styras mot Baltikum och Östersjön.

Vi hoppas att vi har fel. Men ingen har övertygat oss om att resonemanget skulle vara bristfälligt.